umityildirim.com

Kansere yönelik kişisel tedavilerin geliştirilmesine yeni bir yaklaşım


Kanser tümörleri neredeyse hiç bir zaman aynı genetik mutasyondan oluşmazlar. Bu gerçek ışığında araştırmacılar kanser türlerini daha iyi belirleyip daha özelleşmiş tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyorlar.

15 Eylül’de yayınlanan bir makalede Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’dan araştırmacılar bağlantı bazlı katmanlaşma (NBS) adını verdikleri yeni bir yaklaşımla kanserin alt türlerini belirliyorlar. Bu sayede bireysel mutasyonlardan oluşan kanser türlerinin yanı sıra bunların moleküler sistemde hangi bağlantıları etkilediğinin de belirleneceği umuluyor.

Çalışmanın başında buluana Dr. Ideker, kanserin alt türlerinin belirlenmesinin kişisel tıp içinde çok önemli olduğunu belirtirken, bununla birlikte etkili tedavilerin geliştirilmesi içinde son derece hassas bir konu olduğuna da değiniyor. Ayrıca, alt türlerin belirlenmesinin herhangi bir kanser ilacının hangi kanser türüne daha iyi geldiğinin belirlenmesinde de yardımcı olacağını söylüyor.

Son teknolojik gelişmeler bireysel gen haritasına ulaşmayı mümkün kılarken, bir çeşit genetik hastalık olan kanserin tedavisinin daha etkin olmasında bu bireysel gen haritasından gelen bilgi önemli rol oynamaktadır. Fakat genlerin son derece heterojen olduğu, bu yüzden küçük bir mutasyonunda kanser oluşturabileceğini, ayrıca bireyden bireye her kanser türünün kendine özgü bir gelişme göstermesi klinik tedavilerin etkili olmasında bir takım zorluklar oluştruduğu bilinmektedir.

Dr. ldeker, her bireyin genetik düzeyde farklı olduğu ve mutasyonların da farklı noktalarda oluşmasına rağmen, mutasyonların etkilediği genetik sinyaller ve ağların aynı olduğunu belirtiyor. Özellikle araştırmacılar vücut hücrelerinde tümör oluşturan mutasyonlara bakarken, bunu yanı sıra Amerikan Ulusan Sağlık Enstitüsü'nün (NIH) bir çok hastadan alınan bilgilerle de akciger ve rahim kanserlerinin genom atlası oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Dr. Ideker, geliştirdikleri NBS yaklaşımının tüm bu kanser çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ve belirlenen kanser alt türlerinin detayları ile kişisel olarak bireylerde daha etkin tedavi yöntemlerinin geliştirileceğini düşünüyor.

Referans: sciencedaily.com

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle