umityildirim.com

Sıtma parazitlerinin ilaç dirençliliklerini belirleyen yeni testler geliştirildi


Araştırmacılar geliştirdikleri iki test ile üç gün içerisinde sıtma ilacı olarak kullanılan artemisinin sıtma mikrobuna karşı ne düzeyde etkili olduğunu aydınlattılar. Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyonel Hastalıklar Ensitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen testlerde; sıtma hastalarından 6 saatlik periyotlar ile kan örnekleri alınarak artemisinin ilacına maruz bırakılıyor ve 72 saatlik bir süre zarfında ilacın etkisi ile sıtma parazitlerinin işlevsiz hale geldiği belirleniyor.

Geliştirilen ilk testte araştırmacılar sıtma paraziti bulunduran hastalardan belli aralıklar kan alıp artemisinin tedavisini uyguluyorlar. Üç günlük sürelerle örnekleri gözlemleyerek ilaca karşı direç gösteren ve yayılmacı özellik gösteren sıtma parazitlerini belirliyorlar.

İkinci testte ise parazitler laboratuvar koşullarında yetiştirilip, sıtma parazitleri taşıyan hastalara enjekte ediliyor. Bu sayede hastadaki parazitlerle eklenen parazitlerin yaşam döngüleri senkronize edilerek artemisinin ilacının sürece genç ve yaşlı olan parazitlere karşı gösterdiği reaksiyonlar gözlemleniyor. Bu sayede yakın bir gelecekte artemisinin ilacının yakın bir gelecekte moleküler düzeylerde nasıl işlev gösterdiği konusunda daha çok bilgi sahibi olabileceğimiz belirtiliyor. Ayrıca, geliştirilen bu ikinci testin daha etkin sıtma ilaçlarının üretilmesi için önemli bir yol gösterici olacağı da düşünülmekte.

 

Referans: sciencedaily.com

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle