umityildirim.com

Ensefalon 3: Ruhsal Bozukluklar, Baş Ağrıları ve Uyku


Uyku ve ruhsal bozukluklar arasındaki bağlantılar, beyin araştırmaları için her zaman sıcak bir konudur. Giderek artan sayıda rapor, uyku bozukluğunun tüm ruhsal bozukluklar yelpazesinde yaygın olduğunu göstermektedir. Şizofreni, bipolar, majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu hastalarının sırasıyla obstrüktif uyku apnesi, sirkadiyen ritim bozukluğu, uykusuzluk ve REM uyku bozukluğu yaşama eğilimi vardır (Myles vd. 2016, Reima vd. 2019).


Ayrıca uyku düzeni bozukluğunun mani ve majör depresyonun temel semptomu olduğu bilinmektedir. Depresyon hastalarında uyku süresi genellikle artar veya azalır, mani hastalarında ise uyku ihtiyacı azalır. Buna karşılık, atipik depresyon hastaları aşırı uykudan muzdariptir. Öte yandan, birçok ruhsal bozukluk hastasında aktivite kalıpları uyku profillerinden daha fazla değişiklik gösterir. Bu hastalar genellikle rahatsızlıklar sırasında daha az aktif hale gelirler.


Migren gibi baş ağrılarının uyku ile ilişkileri de büyük bir gizemdir. Migren genellikle uykuya dalma ile kendi kendine tedavi edilir. Bu gözlem, uyku ve migren arasındaki potansiyel bağlantıları ortaya koyuyor.
Sonuç olarak, uyku, ruhsal bozukluklar ve baş ağrısı arasındaki ilişki hakkındaki bilgilerimiz henüz erken aşamadadır. Bununla birlikte, kanıtlar; uykunun, zihinsel bozuklukların ve baş ağrılarının birbirini karşılıklı olarak etkileyebileceğini düşündürmektedir.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle