Etrüsklerin ataları Türkler mi?


Orta İtalya bölgesinde M.Ö. 12. yüzyılda ortaya çıkan ve M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından asimile edilen Etrüsk uygarlığını oluşturan halkın türkler olduğu iddia ediliyor.

Orta İtalya bölgesinde M.Ö. 12. yüzyılda ortaya çıkan ve M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından asimile edilen Etrüsk uygarlığını oluşturan halkın türkler olduğu iddia ediliyor. Türkoloji alanında uzun yıllar uğraş veren Kâzım Mirşan'ın çeyrek asırlık araştırmasına göre Etrüsk yazıtlarında kullanılan alfabe, türk alfabesi. Bununla ilgili olarak Ceviz Kabuğu programında 2002 yılında üç, 2008 yılında da bir program yapıldı. Burada ayrıca, yazıyı ilk bulanların türkler olduğu, yani türklerin en eski medeniyet olduğu da iddia edildi.

Uygarlığın temellerinin Antik Yunanistan'da atıldığını kâbul eden ve türkleri barbar olarak gören avrupalılar için, dünya tarihini temelinden değiştirecek bu ciddi iddiaları dikkate alması pek de beklenmiyor. Gerçi bu iddialar, tarihini hep avrupadan öğrenmeye alışmış biz türkler için de kolay kâbul edilebilir görünmüyor. Herşeye rağmen, somut kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Etrüsklerin anadolu kökenli olduğu, DNA testleri ile kanıtlandı. Peki bütün bunlar tamamen kanıtlanır ve batı dünyası tarafından da kâbul eidlirse bu ne anlama gelecek, bizim için önemi nedir? Herşeyden önce, barbar, göçebe türkler şeklinde sıfatlar tarihe karışmış olacak. Türklerin izine sadece orta İtalya'da değil, daha pek çok yerde rastlanıyor. Bunlardan daha önemlisi, Atatürk'ün de ifade ettiği Anadolu'da 7000 yıldır türk varlığı olduğu gerçeği ortaya çıkarılırsa, topraklarımız üzerinde hak iddia eden Bizans, Pontus, Yunan, Ermeni vs. gibi devlet ve tarihe karışan devletlerin sözde varislerinin de hevesleri kursakalrında kalmış olacak. Sizlere şaka gibi gelebilir ama, bugün hala Bizans varisi, Pontus varisi adı altında yaşayan ve batılılar tarafından ihtişam içinde yaşatılan (ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere) insanlar var. Dilimize ve kültürümüze neden sahip çıkmamız gerektiğini şimdi anlıyor musunuz?

Ayrıca bakınız: İtalyanlar Türk kökenli mi?

 

1 yorum

Yorum ekle
  1. 1
    Cengiz

    Ben Çerkezler ve Baskların atasının Etrüskler olduğunu yabancı kaynaklardan okumuştum.Dil benzerliği ve Dna analizlerinin bunu doğruladığını da yazıyordu.

+ Yorum yap