umityildirim.com

Beyindeki zekâ ile ilişkili gen bağlantıları ilk kez aydınlatıldı


Bilim insanları beyindeki zekâ ile ilişkili genleri ilk kez aydınlattılar. Yüzlerce genden oluşan M1, M3 adı verilen iki gen kümesinin bilişsel fonksiyonlar, hafıza, dikkat, bilgi işleme hızı ve nedenselleme özelliklerinde rol aldığı düşünülüyor.

M1, M3 gen kümelerini aydınlatan araştırmacılar bu kümelerin genlerin bağlantılı fonksiyonlar arasındaki geçişlerde kontrol görevi üstlendiğini düşünüyor. Eğer bu düşünceler doğrulanırsa yakın bir gelecekte bilişsel fonksiyonlarımız üzerinden değişiklikler yapabileceğimiz düşünülüyor.

Araştırmacılar genlerin zekâ ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde etkisinin olduğunun bilindiğini ama hangi genlerin bu fonksiyonları kontrol ettiği su ana kadar aydınlatılamadığını belirtiyorlar.

Araştırmalarda tedavi görmekte olan epilepsi ve bilişsel fonksiyon kaybı hastaların beyni ile zekâ testlerinden geçmiş sağlıklı bireylerin beyinlerindeki gen taramaların karşılaştırılmış. Sonuç olarak sağlıklı bireylerin beyinlerindeki bazı genlerde görülen mutasyonların bireylerin bilişsel fonksiyon bozukluğu oluşturduğu tespit edilmiş. Bu kadar karmaşık bir işlem içinde bilgisayar programlarından yararlanarak yüzlerce gen arasından hangi genlerin hem hafıza gibi bilişsel işlemlerde hem de epilepsi gibi bilişsel fonksiyon bozukluklarında etkili olduğu aydınlatılmaya çalışılmış.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bu çalışma halen büyük fotoğrafın küçük bir parçasını içermekte. Yapılacak ileri araştırmalarda bilişsel fonksiyon bozukluğu yaşayan hastaların sorununa çözüm olunabilineceği hatta zekâ ve hafıza gibi bir takım beyin fonksiyonlarında iyileştirmelerde yapabileceğimiz öngörülüyor.

Referans:

  1. Sciencealert

Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle