Yeni bir çalışma, bazı beyinlerin neden daha zeki olduğunu açıklıyor


Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışmanın bulguları; IQ’su yüksek insanların, beyinlerinin en dış katmanındaki bağlantı sayısının IQ’su düşük insanlara kıyasla daha az olduğunu gösterdi.

Konu kapsamında yapılan önceki çalışmalar beynin büyüklüğünü zeka göstergesi olarak alırken; yeni bulgular sadece nöron sayısına değil, nöronlar arasındaki bağlantılara da odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Çalışmalarında noninvaziv bir görüntüleme yöntemi kullanan nörolojistler, 260’a yakın katılımcının beynindeki gri maddenin yapısını incelediler. Bu incelemenin yanında, her bir katılımcıya bir muhakeme testi verdiler.

Görüntüleme prosedürü ve muhakeme testinin sonuçları; analitik yeteneği yüksek katılımcıların nöron sayılarının daha fazla, ancak serebral kortekslerindeki nöronları arasındaki dallanmanın daha az olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, Human Connectome Project isimli projede yer alan bir veritabanındaki 500 nöral haritayı incelediklerinde de benzer bir örüntü buldular.

Önceki çalışmalarda da ‘zeki beyinlerin’ IQ testindeyken daha az metabolik aktivite gösterdiği gözlemlenmişti. Bu bulguların ışığında geliştirilen hipoteze göre ise beyin hücrelerinin analitik gücü, bağlantılarının eforu minimize edecek şekilde olması ile ilgili.

Ruhr- Üniversitesi Bochum’dan nörolojist Erhan Genç, çalışmanın bulgularını “Zeki beyinler seyrek ancak verimli bir sinir ağına sahipler, bu da olabildiğince az nöral aktivite ile üst düzey düşünme gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.” olarak yorumladı.

Bireysel ünitelerin maksimum verim ile problem çözebilmek için birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini daha iyi anlamak; yalnızca beyinlerimizin hücresel seviyede nasıl çalıştığını göstermekle kalmayıp, bu üniteleri taklit eden teknolojileri de geliştirmemize yardımcı olabilir.

Kaynak: sciencealert.com

 

1 yorum

Yorum ekle

+ Yorum yap