Uzun ömrün sırlarından biri bulundu: Bir amaca bağlanmak


Psikolojik Bilimler Derneği’nin dergisi olan ‘Psychological Science’ adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre hayatta bir amacın olduğu hissine sahip olman daha uzun yaşamana yardımcı olabilir.

Carleton Üniversitesi’nden öncü araştırmacı Patrick Hill bu araştırmada yetişkin gelişimine ve sağlıklı bir psikolojiyle yaşlanmayı desteklemeye yönelik açık tavsiyeler bulunduğunu söylüyor. Hill, ‘Bizim bulgularımıza göre hayatın yönetimi ve hayatı kapsayıcı amaçların düzenlenmesi gerçekten daha uzun süreli bir yaşam için yardımcı olabileceğidir. Bu yüzden hayata yön vermek koruyucu etkiler meydana getirebilir.’

Önceki araştırmalardan farklı sonuçlar

Önceki araştırmalar hayattaki amacın ölüm riskleri oranını düşüreceğini öneriyordu ve diğer faktörlerin ötesinde yaşam süresini uzatacağını öngörüyordu. Fakat Hill hayatta bir amaca sahip olmanın yararlarını araştırırken bu durumun zamanla çeşitlilik gösterip göstermediğiyle ilgili bazı noktalara da dikkat çekti. Mesela farklı gelişimsel periyotlar boyunca ya da önemli hayat geçişlerinden sonra da amaç sahibi kişileri inceleyerek çalışmasına dahil etti.

Araştırmanın detayları

Hill ve Rochester Medikal Merkez Üniversitesi’nden meslektaşı Nicholas Turiano bu soruyu araştırmakta kararlıydı. Araştırmacılar 6.000 katılımcı üzerinden verileri inceledi. Katılımcıların kendileri tarafından beyan edilmiş hayatlarının amaçları üzerine odaklandı (Örneğin katılımcılardan birinin “Bazı insanlar hayatları boyunca amaçsızca gezip dolaşırlar fakat ben onlardan biri değilim” demesi gibi.) Ayrıca onların diğerleriyle olumlu ilişkileri ve onların olumlu ya da olumsuz duygu tecrübeleri gibi diğer psiko-sosyal değişkenlikleri de incelediler.

14 yılı aşkın sürede takip edilen bilgiler doğrultusunda katılımcıların yaklaşık %9’u olan 569 kişi bu zaman zarfında yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin ölenlere göre hayatta daha az amaca sahip olduğu ve ilişkilerinde daha az olumlu oldukları tespit edildi. Hayattaki daha büyük hedefler devamlı olarak yaşam süresi bazında ölüm risklerini daha alt seviyelere taşıdığı ve genç, orta yaşlı ve yaşlı katılımcılara takip edilen periyotta eşit şekilde yarar sağladığı  tahmin ediliyor. Bu tutarlılık araştırmacılara sürpriz gibi geldi.

Hill konuyla ilgili olarak ‘’Burada bir çok sebebin olduğuna inanıyorum. Bir amaca yönelmiş olmak yaşlıların gençlerden daha çok korunmasına yardımcı olabilir. Örnek olarak yaşlılar, günlük işlerinin organizasyonuna kaynak olan işyerlerinden ayrıldıktan sonra  yönlenme hissine daha çok ihtiyaç duyabilir. Buna ek olarak yaşlılar gençlere göre ölüm riskiyle daha fazla karşı karşıyadırlar. Bu yüzden  yaşlılar ve gençler için birbirine benzeyen uzun yaşam etkileri oldukça ilginçtir’’ diyor.

Araştırmanın sonuçları

Amaca sahip olma hissinin, genç ya da yaşlı gözetmeksizin ölüm riski faktörüne eşit yarar sağladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca bu durum olumlu ilişkiler ve olumlu duygular gibi diğer iyi pskolojik belirtilerden sonra bile kendini gösterebiliyor. Buradaki bulguların önerdiği sonuçlara göre; bir amacın bulunması daha uzun ömürlü olmaya kılavuzluk ediyor gibi görünüyor.

Şu anda araştırmacılar bir amaca sahip insanların daha sağlıklı hayat stilleri edinip edinmediğini ve bu doğrultuda yaşam süresinin artırılıp artırılamadığını araştırıyorlar.

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140512124308.htm

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle