Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı (ICCI) 2013


Bilim.org ekibi olarak enerji alanındaki etkinlikleri takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’ndaydık (ICCI). Fuarda Dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sektörüne genel bakış çerçevesinde, enerjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji politikaları gibi konuların yanı sıra; Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji üretim Teknolojileri, Enerji Tesis İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm Sistemleri, Cevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yer verildi. Konferans bölümünde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında teknik, bilimsel ve en güncel konular ele alındı, dernek özel oturumlarının gerçekleşti. Sektöre yön veren tedarikçi firmalarının sunduğu enerji ve çevre teknolojilerinin, enerji sektörü ve sanayi ile buluştuğu bir fuar oldu.

Fuarda  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yönetim kadrosu ile detaylı konuşma şansı bulduk. Fotovoltaik, rüzgar, kojenerasyon gibi enerji üretimi üzerine sistemlerin yanı sıra enerji verimliliği üzerine de çalışmaların artması gerektiği herkesin ortak yorumu. Enerji politikası, daha çok üretip daha çok harcamak üzerine değil, akıllıca harcamak üzerine kurulmalı. Gelecek, merkezi değil dağıtık temiz enerji üretimi (distributed generation) ve akıllı enerji yönetiminde.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle