Tuz gölleri, lityum yüzünden değerli


Japonya’daki araştırmalar, Bolivya’daki en büyük tuzla olan Salar de Uyuni’den elde edilmiş tuz örneğinden lityumu ekstrakte etmek için sulu bir titanyum oksidin olağan üstü potansiyelini gösterdi.

Lityuma olan talep lityum iyon pillerinin geliştirilmesiyle beraber artıyor. Az miktardan dolayı oluşan zorluk, lityumun işlenmesi için şu andaki yöntemlerin maliyeti ve etkinliğine ilişkin soru işaretleri meydana getiriyor.

“Lityum sert kayalardan, tuz göllerinden ve deniz suyundan elde edilebilir” diyen Sonoda Akinari, İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü (AIST)’deki araştırma ekibinin başında bulunuyor.

Japonya’da, tek mevcut kaynak deniz suyudur ve neredeyse sınırsız olarak kabul edilebilir. Ancak, deniz suyunda lityumun düşük derişimi, tuz gölleriyle kıyaslanınca, lityum üretimi için on kattan daha fazla pahalı olmaktadır.

Bir buharlaştırma yöntemi tuzlu sudan lityum karbonat oluşturabilir, ancak bu işlem pek çok ay sürmektedir. Bir zorluk, tuzlu suyun magnezyum tuzları dahil olmak üzere pek çok farklı tuzun bir karışımı olmasıdır. Lityum ve magnezyum katyonlarının benzer iyonik özelliklere sahip olmasından ötürü birbirlerinden ayrılması son derece zordur.

İyon değiştirme tekniği düşük lityum derişimlerine sahip kaynaklarla çalışılabilecek daha etkili bir ekstraksiyon yöntemidir. İyon elekleri lityum gibi daha küçük iyonları geçirirken daha büyük iyonları tutar. Bir iyon eleği tuzlu suya ilave edildiği zaman, malzemedeki protonlar lityum iyonları ile yer değiştirir. Böylelikle malzeme lityum iyonlarını adsorbe eder ve kaynak çözeltisinden ekstrakte etmiş olur.


Malzemenin, tuzlu sudaki diğer katyonlara nazaran lityuma karşı ciddi bir seçiciliği var.

Mangan oksit esaslı iyon elekleri lityum ekstraksiyonu için kullanılmaktadır. Fabio la Mantia, Almanya/Bochum’daki Ruhr Üniversitesi’nde yarı iletkenler ve enerji dönüşümü üzerine bir uzman olarak çalışmakta olup Akinari’nin çalışmasını ilginç bulduğunu söylüyor, çünkü “karışık katyonlar içeren tuzlu sulardan lityumun seçimli geri kazanımı için tipik olarak incelenen manganatlardan daha ileriye gitmiş” diyor.

Akinari, titanyum oksitleri incelemeye karar verdiklerini söylüyor, bunun sebebi de bunların manganatlara göre lityum desorpsiyonu sırasında daha kararlı olması, böylece malzeme yenilenip tekrar tekrar kullanılabiliyor. Desorpsiyon işleminde, Li2TiO2 asitle muamele edilerek H2TiO3 oluşuyor. Dar değişim bölgeleri nedeniyle, malzemenin tuzlu suda bulunan sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi diğer katyonlara göre lityuma karşı ciddi bir seçiciliği var.

La Mantia, “Salar de Uyuni’den suyun kullanımı çalışmaya uygulama açısından büyük bir güç kazandırmış” diyor.

La Mantia ve Akinari sulu titanyum oksidin, lityum derişiminin son derece düşük olduğu deniz suyunda aynı derecede etkili olup olmayacağını görmek için sabırsızlanıyor.

Kaynak

Bu çalışma 20 Haziran 2014 tarihine kadar erişime açıktır. Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

R Chitrakar et al, Dalton Trans., 2014, DOI: 10.1039/c4dt00467a

http://www.rsc.org/chemistryworld/2014/05/lithium-titanium-oxide-brine-salt-lake

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle