Süper-elastik pil


Çin’deki bilim adamları, lityum iyon pillerinin %600 oranında gerdirilebileceğini tespit etti. Gelecekte, lif biçimli piller tekstil ürünlerinin içine gömülebilecek ve giyilebilir cihazlar için en çok beklenen özellikleri sağlamış olacak.

Huisheng Peng ve Fudan Üniversitesi’ndeki arkadaşları süper-elastik pilleri yaparken iki karbon nanotüp-lityum oksit kompozit malzemesini bükmüşler ve böylece pozitif ve negatif kutupları oluşturmuşlar. Elastomer (esneyebilir) bir malzeme kullanarak ve jel elektrolit tabakası ile kaplayarak pili meydana getirmişler. Gerilme sırasındaki dayanıklı elektrokimyasal performanslar lif elektrotların bükülmüş yapısına, substratın gerilebilirliğine ve jel elektroda borçlu. Jel elektrot, bu arada, bir “çapa” görevi görüyor. Piller gerildiğinde iki elektrodun yay benzeri yapısı korunmuş oluyor.

Daha önceki gerilebilir pil yapıları genellikle düzlemsel bir şekilde üretilmişti, bu da küçük, hafif ve giyilebilir elektronik cihazlar için olumsuz bir özellikti. Peng, şöyle diyor: “Lif biçimli pillerimiz kolaylıkla uygun bir uzunluğa getirilebilir ve vücudun hareketlerine uyum sağlamak üzere kumaşlara uygulanabilir”.

Pilin özgül kapasitesi 91,3 mAh/g olarak ölçülmüş ve bu değer %600 oranında gerildikten sonra bile %88 oranında korunuyor.

Ray Baughman, ABD’deki Dallas, Teksas Üniversitesi’nde elektrokimyasal cihaz uzmanı olarak çalışıyor ve çalışan piller için gözlenen süper-elastikliğin harika bir şey olduğunu söylüyor. “Gelecekte yaşanabilecek bir zorluk enerji saklayan malzemenin toplam elastomerik yapı içindeki hacimsel kesrini ciddi ölçüde artırmak ve toplam çapı örgü için kullanılan değerlere düşürmek, ama bu arada kauçuk benzeri elastikliği faydalı bir düzeyde tutmak olacak” diyor.

Kaynaklar

This paper is free to access until 23 July 2014. Download it here:

Bu çalışmaya 23 Temmuz 2014 tarihine kadar ücretsiz erişebilirsiniz. İndirme bağlantısı aşağıda sunulmuştur.

Y Zhang et al, J. Mater. Chem. A, 2014, DOI: 10.1039/c4ta01878h

http://www.rsc.org/chemistryworld/2014/06/superelastic-lithium-ion-battery

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle