Solarex İstanbul – 6. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı


Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin 2007-2030 yılları arasında %40 oranında artacağına işaret ediyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim stratejik önem arz ediyor.

Güneş Enerji Sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları arasında başı çekiyor. Türkiye’de güneş enerjisi piyasası çıkarılan yönetmelikler ile birlikte artan bir hızla gelişiyor.

Haftasonunda Bilim.org ekibi olarak güneş enerjisinin kalbinin attığı Solarex Uluslararası Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı‘ndaydık. Geçen seneye nazaran yerli ve yabancı firmaların fuara ilgisi oldukça fazlaydı.  200’ün üzerinde firmanın katılım gösterdiği fuarda 80’e yakın yabancı firma yer aldı. Ekipman üretiminde yabancı firmaların üstünlüğü göze çarpsa da yerli pazarın hareketlenmesi güzel gelişmeler arasındaydı. Fuara katılan firmaların büyük çoğunluğu, pazarın patlaması için 2015 yılını milat olarak gösteriyor.

Fuarda temiz enerji üzerine çalışan öğrenci klüpleri de çalışmalarını sergileme şansı buldu. İstanbul Üniversitesi’nin Solar Car Racing Takımı, güneş enerjisiyle çalışan aracının tanıtımını yağtı. Yıldız Teknik Üniversitesi Ae2 Project Enerji Takımı, ekibi ile birlikte, fuarda yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası ekibi de fuarın katılımcıları arasında araçlarıyla yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris ekibinin Tubitak onaylı Güneş enerjisi ile çalışan araç projesi, fuarın ilgi çekici standlarından biriydi. Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Güneş Saatleri Parkı projesinin tanıtımını yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Güneş arabası takımı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü de fotovoltaik sistemler ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle