Shire firması nadir görülen hastalıklar üzerine odaklanmak için Birleşik Krallık’ın ARGE’sini kısıyor


Shire Farmasötik şirketi çalışanlarına bir danışma programı başlatarak Basingstoke, Birleşik Krallık'taki tarihi karargâhında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ciddi bir kısmına devam etmemeyi planlıyor. Bu hamle, şirketin nadir bulunan hastalıklar üzerine tedavi olanakları geliştirmesi hedefinin bir parçası.

Basingstoke bölgesi yaklaşık 170 araştırmacı çalıştırıyor, ancak araştırma programının büyük kısmı Shire'nin yeni hedeflediği alanların dışına düştüğünden durdurulması bekleniyor. Şirket kaç çalışanının işinden ayrılacağını henüz doğrulamış değil. Karargâh bölgesi Birleşik Krallık'ta kurumsal ve destek işlevlerine devam edecek.

Bu arada, Shire şirketi az bulunan hastalık uzmanı olan ViroPharma'ya 4,2 milyar dolar (2,6 milyar sterlin) ödemeyi kabul etmiş durumda. Anlaşma Shire'ye kalıtsal anjiyoödem (HAE) durumunun proflaktik tedavisi için Cinryze (C1 esteraz inhibitörü [insan]) başta olmak üzere bir seri ilaç kazandırmış oluyor. Shire'nin HAE için geliştirdiği kendi ilacı olan Firazyr (icatibant) bu hastalığın akut ataklarını gidermek için kullanılabilir, dolayısıyla iki tedavinin birbirini tamamladığı söylenebilir.

Anlaşmanın diğer maddeleri arasında çocuklarda böbrek yetmezliği ve nöbetlerin tedavisi ve Faz II klinik deneyler için pek çok aday da bulunuyor.

Kaynak: http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/11/shire-cut-uk-rd-focus-rare-diseases

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle