Sentetik DNA’ya Shakespeare’in soneleri kaydedildi


Artık büyük dosyaların bile moleküler formda depolanması mümkün. Nick Goldman ve araştırma grubu Shakespeare'in tüm 154 sonesini yapay DNA'ya kodlamayı başardı. Araştırmacılar bu teknikle dünyadaki tüm verilerin depolanabileceğini söylüyor.

Shakespeare sonelerinin yanı sıra araştırmacılar, Martin Luther King'in ünlü “Bir hayalim var” konuşmasını içeren 26 saniyelik video klibini, James Watson ve Francis Crick'in DNA'nın yapısını açıklayan raporunun bir kopyasını, araştırmacıların bağlı olduğu enstitünün bir fotoğrafını ve verilerin nasıl moleküler forma dönüştürüldüğü açıklayan bir dosyayı da içeren 5.2 milyon bitlik veriyi DNA'ya kodladılar.

Veri depolanmasında nükleik asitlerin kullanılması, güncel teknolojiye oranla çok daha kompakt ve uzun süreli bilgi depolanmasına olanak sağlıyor.

DNA yapısı, bilgiyi diğer tüm araçlardan daha küçük bir alana sığdırmaya olanak sağlıyor. Örneğin, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) yaklaşık 90 petabayt (90 katrilyon bayt) datayı 100 teyp sürücüsü aracılığıyla depolarken bu teknoloji tüm datayı 41 gram DNA içine sığdırabiliyor.

Ayrıca, depolanan veri elverişli koşullar altında bin yıllarca bozulmadan saklanabiliyor. 60.000 yıl önce ölmüş olan bir mamutun kalıntılarından dahi DNA'sının okunabilmesi, bu teknolojinin ne kadar uzun süreli depolama sağlayabileceğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir.

Moleküler formda veri depolama teknolojisi 2012 yılında George Church ve araştırma grubu tarafından adenin ve sitozin bazlarını '0'; guanin ve timin bazlarını '1' olarak ifade eden nispeten basit bir kodla başarılmıştı. Fakat bu yöntem aynı ifadeden oluşmuş uzun dizinler yaratarak hatalara neden oluyordu. Şimdiyse, Nick Goldman'ın çalışma grubu hata payını oldukça düşüren, her bayt için daha kompleks baz şifreleme yöntemleri kullanıyor.

DNA depolama teknolojisinin yayılmasını ise bilginin kodlanması ve okunması için gereken yüksek fiyat zorlaştırıyor; Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü 1 megabayt veri depolanmasının yaklaşık olarak 12.400 dolara; verinin okunmasının ise yaklaşık 220 dolara mal olacağını belirtiyor.

 

Kaynak: http://www.nature.com/news/synthetic-double-helix-faithfully-stores-shakespeare-s-sonnets-1.12279

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle