Science Magazine, Açık Erişim Yayıncılarının canını yakan bir uygulama yapıyor


Science Magazine, 4 Ekim 2013 tarihli, Cilt 342, sayfa 60-65’te altı sayfalık makalede bilimsel açık erişim yayıncılarına can yakıcı bir uygulama ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Yayının başlığı “Detaylı gözden geçirmeden kim korkar?” olan eserde Science’den John Bohannon tarafından yürütülen bir araştırma projesi anlatılıyor. Bohannon, likenden ekstrakte edilen bir bileşiğin kanserle savaşma yeteneği üzerine sahte yayınlar yazmış biri olarak tanıtılıyor.

Bir yıllık süre sonunda, Bohannon çeşitli açık erişimli dergilere sahte yayınını yolluyor ve kaçının bunu kabul ettiğini sorguluyor. Yayına göre Bohannon’un tespitleri şöyle: “Science yayınlandığından beri dergilerin 157 tanesi yayını kabul etti ve 98 tanesi de red etti”. Yazar, yayına yolladığı dergi listesinin Beall’in meşhur listesinde, Açık Erişimli Dergi Listesi olarak kısaltabileceğimiz DOAJ’da, veya her ikisinde olduğunu belirtiyor.

Bohannon, Beall’in listesine (http://www.bilim.org/acik-erisim-sistemini-suistimal-eden-yayincilar.html) girmiş dergilerin kalite kontrolünün zayıf olduğu başarı ile tespit edildiğini söylüyor.Ne yazık ki, DOAJ’ın listesinde olup da Beall’in listesine girmiş olanlar için %45’lik bir kısmın sahte yayını kabul ettiğini ve bu değerin de bilimsel açık erişimli yayın ortalamasına göre kötü bir değer olduğu anlatılmış.

Bir yayıncı, yayını kabul edip yayınlamayı teklif ettiğinde, yazar derhal yayınını geri çekti. Belirgin olarak, pek çok dergi çalışmayı aynen yayınladı. Beall, yaptığı araştırmada dört tanesini bulabildiğini ve aşağıya listelediğini söylüyor:

  1. Arthogalin inhibits the growth of murine malignant prostate sarcoma cells in vitro
  2. Nephrosterinic acid inhibits the growth of murine malignant pleural sarcoma cells in vitro
  3. 7-Chloronorlichexanthone Inhibits the Growth of Murine SV40 Transformed Lymphoid Sarcoma Cells in vitro
  4. Schizopeltic Acid Inhibits the Growth of Murine Polyploid Pulmonary Blastoma Cells in vitro

Birinci yayın Journal of Pharmacy and Pharmacological Research dergisinde (yayıncı Global Research Journals olmak üzere) çıkmış ve Beall’in yasaklı yayıncılar listesinde bulunuyor.

İkinci ise Sjournals tarafından (yine Beall’in listesinde var) yayınlanan Scientific Journal of Medical Science dergisinde yayınlandı. Bu yayın, yayıncı tarafından silinmiş gibi gözüküyor.

Üçüncü yayın OMICS Yayın Grubu’nun Medicinal Chemistry dergisinde yayınlanmış gibi gözüküyor, ama OMICS web sitesinden silinmiş gibi gözüküyor. Beall, OMICS‘in can yakıcı muameleye maruz kalmasına şaşırmadığını belirtiyor. OMICS çoğunlukla kendisine sunulan yayınların çoğunu yayınlayan ve şaşıran yazarlardan ödeme bekleyen bir yönetim sergiliyor.

Dördüncü yayın, yine başarı ile Beall’in yasaklı listesinde yer alan Research Publisher isimli Journal of Biochemical and Pharmacological Research isimli dergide yayınlanmış.

Science görevlisi tamamen uydurma isim ve kurum bilgileri kullanmış ve bazıları oldukça gülünç geliyor.

 “Yağmacı” yayıncıların uzun süredir açık erişim ruhunu katlettiğini söyleyen Beall, bilimsel yayınlara haksız basma ruhsatı veren değersiz kurumlar olarak çalışıyor ve araştırmacıları, bilimi ve bilimsel iletişime zarar veriyor. Beall’in savunduğu bu görüşlerin Science yazarı tarafından da doğrulanması son derece sevindirici.

Kaynak: http://scholarlyoa.com/2013/10/03/science/#more-2386


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle