Reengen’den Silikon Vadisi’ne müthiş başlangıç

Reengen’den Silikon Vadisi’ne müthiş başlangıç

Bilim.org’da haber ve makalelerde irdeledigimiz bilimsel gerçeklerin pratik hayata uygulama alanı olan teknoloji, beraberinde hayatımzın her alanında verimliliği ve yüksek performansı getiriyor. Moore Yasası’na uygun şekilde lineer değil üstel olarak gelişen teknolojilerin insan hayatına olumlu etkileri de yine üstel oluyor. Özellikle enerji, sağlık, eğitim, tarım, uzay bilimleri gibi temel alanlarda son dönemde geliştirilen inovatif teknolojiler birçok yeni iş kolunu doğurmuştur.

Bu temel alanlardan enerji, stratejik önemi dolayısı ile ülke olarak da öncelik verdiğimiz, enerji güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması için çeşitli tedbirler aldığımız bir konudur. Akıllı şehirlere ve elektrik şebekelerine giden yolda, yenilebilir enerji sistemlerinin başını çektiği dağıtık üretim sistemlerinin artması, enerji depolamanın teknolojik ve ekonomik olarak mümkün hale gelmesi, elektrikli araçların yaygınlasmaşı ve bilgi & iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe enerjinin her alanında daha çok yer alması, yeni nesil akıllı enerji çozümlerini gerekli kılmıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak adına birçok girişim filiz vermiştir. Kurucularından biri olduüum Reengen Enerji, akıllı şebekeler alanında faaliyet gösteren, kablosuz sensör ağları ve yapay zeka metodları gibi inovatif teknolojileri enerji verimliliği için birleştirerek binaların enerji işletim sistemi olmayı hedefleyen girişimlerden biridir.  Yeni nesil teknolojileri enerji ile birleştirerek geleceğin binaları ve elektrik şebekesini imar eden vizyonuyla, Türkiye’den çıkacak diğer temiz-akıllı enerji girişimlerine rol model olma misyonunu üstlenmiştir. Yaptığımız işler Türkiye’de görece yeni, Amerika ve Avrupa’da ise son 10 yıldır gündemde olan teknolojileri ve servisleri içermektedir.  2013 yılında aktif olarak faaliyete başlayan Reengen’in, son bir yılda gösterdiği performansı linkteki infografik en güzel sekilde anlatmaktadir:

Kategoriler

+ Yorum bulunmuyor

Yorum yap