Plastik atıklar tüm canlılar için mi zararlı?


En azından bir canlı türü Kuzey Pasifik’teki dev gibi plastik atık cehenneminden faydalanıyor.

Biology Letters’da yayınlanan bir çalışmaya göre bu çöp kitlesi denizde yaşayan bir tür böceğe yumurtalarını bırakacak fazladan alan yaratmış.

Kuzey Alt-tropik Pasifik Girdabı (the North Pacific  Subtropical Gyre) öyle büyük bir çöp yığını içeriyor ki inanmak güç. Bu yığının büyük bir çoğunluğunu da plastik atıklar oluşturuyor. Yığını oluşturan parçalardan küçük olanlarına “mikroplastik” deniyor,  bunlar balıklar tarafından yanlışlıkla yutulabiliyor veya istilacı türleri bir yerden diğerine ulaştırabiliyor. Bilim adamlarının merak ettiği şey mikroplastiklerin ayrıca omurgasızları etkileyip etkileyemediğiydi. Yazarın yazdığına göre “Omurgasızları da etkileyen değişiklikler eko sistemi etkileyecek sonuçlar doğurabilir”.

Mikroplastik konsantrasyonları son 40 yılda yüz katı artmış. 2009-2010 yılları arasında mikroplastik konsantrasyonundaki artış yetişkin ve genç böceklere olduğu kadar plastik parçalarındaki  Halobates sericeus  yumurtalarına da bağlanmıştır. Araştırmacılar mikroplastik parçalarında bulunan böcek yumurtalarının boyutlarının 0.002 ile 0.054 cm2 arasında olduğunu belirtti.

Yazarın belirttiğine göre, “Eğer Pasifik’teki bu plastik miktarı artmaya devam ederse sert yüzeylerin üzerinde yaşayabilen ya da üreyebilen canlıların sayısında bir artış gözlenirken avladıkları türlerin, zooplankton gibi, sayısında bir azalma görülecektir”.

Kaynak:  Goldstein, M.C., M. Rosenberg and L. Cheng. 2012. Increased oceanic microplastic debris enhances oviposition in an endemic pelagic insect. Biology Letters doi: 10.1098/rsbl.2012.0298.

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle