Otizmli ve otizmli olmayan bireylerin beyinleri ilk kez ayrıştırıldı


MR taramalarını analiz etmek için geliştirilen yeni metodoloji sayesinde; ilk kez, otizmli bireyler ve otizmli olmayan bireylerin beyinleri arasındaki işlevsel farklılıklar ayrıştırıldı.

Warwick Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve Brain-Wide Association Analysis (BWAS) olarak adlandırılan yeni metodoloji, tüm beynin panaromik görüntüsünün oluşturulmasına ve bilim adamlarının üç boyutlu doğru bir model ile çalışmasına olanak sağladı.

Araştırmacılar BWAS tekniğini, beynin otizm semptomlarına büyük katkı sağlayabileceğini düşündükleri bölgeleri tanımlamak için kullandılar. Bu teknik için beynin çok farklı bölgelerinden binlerce veriyi baz aldılar. Bundan daha önceki modellerdeki veriler, yalnızca sınırlı bölgelerdeki verilere erişebilmekteydi.

MR taramasının tüm verilerini analiz edebilmek Warwick Üniversitesi araştırmacılarına, otizmli ve otizmli olmayan bireylerin beyinlerini karşılaştırmak için düzgün bilgisayar modelleri oluşturma fırsatını doğurmuş. Böylece BWAS tekniğini geliştiren Profesör Jianfeng Feng önderliğinde, araştırmacılar otizmli ve otizmli olmayan yüzlerce bireyin MR taramalarını karşılaştırmış.

Birbirini takip eden iki karşılaştırma sonucunda araştırmacılar, otizmli bireylerin beyinlerindeki voksel, yani üç boyutlu piksel bağlantılarının, otizmli olmayanlara göre daha güçlü ya da daha zayıf oldukları yirmi farklılık belirlemiş. Beyin fonksiyonlarındaki anahtar sistemleri de kapsayan bu farklılıklar, otizmle bağdaştırılmış.

Araştırma bulgularına göre; yüz ifadeleri ve çevreye karşı davranışlarla ilişkilendirilen iki tür fonksiyon, beynin teorik olarak oldukça önemli bileşenlerinden ve bu bölgeler arasındaki bağlantının azaltılması, otizm semptomlarına büyük katkılar sağlamakta.

Araştırmacılar bu metodolojinin, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni gibi diğer bilişsel problemlerde de beynin farklılıklarını ayrıştırmak için kullanılabileceğini iddia ediyor. 523 otizmli birey ile 452 kontrol altındaki bireyin MR taramalarının verilerini analiz etmek için kullanılan metodoloji, otizmli ve otizmli olmayan bireylerin beyinleri arasında voksel bazında bir karşılaştırma yapabilmek için yeterli istatiksel gücü sağlamış. Daha önce de belirtildiği gibi, BWAS tekniği geliştirilene kadar bu, mümkün olmamış.

Kaynak: sciencedaily.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle