Mürekkep püskürtmeli yazıcı ile ilaçların kristallendirilmesi


Birleşik Krallık'tan bir grup kimyacı masaüstü mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanarak karbamazepin isimli anti-epileptik ilacın kararlı bir halini hazırladı. Yan kristaller önce kalıp çözeltisinin çok küçük damlacıklarını biriktirmekle ve ardından ilaç çözeltisinin damlacıklarını biriktirerek hızlı buharlaşma ve kristallenmeye neden olmaktadır1. Londra'daki UCL Eczacılık Okulu'ndan Simon Gaisford projeye önayak olmuştur ve bu polimorfun daha önce yalnızca bir kalıp kristali üzerine molekül molekül tabaka oluşturarak meydana getirildiğini söylemiştir2.

Gaisford, şöyle konuşuyor: “Masaüstü mürekkep püskürtmeli yazıcılar damlacık konumunu mükemmel düzeyde kontrol edebiliyor ve fotoğraf oluşturabiliyor. Böylece, bu örnekte teknoloji kristal kalıplama için gerekenden daha ileri gibi düşünülebilir, ancak damlacığın boyutu ne kadar küçük olursa baskı çözünürlüğü o kadar iyi oluyor ve tekniğin potansiyeli o kadar artıyor”.

Farmasötik yan kristaller iki bileşiğin katı ve kararlı bir halde yanyana formüle edilebieceği yeni bir kavramı işaret etmektedir. Sıklıkla yan kristalin özellikleri tekil bileşenlerin ayrı ayrı özelliklerinden daha iyidir – örneğin artmış uzun vadeli kararlılık, daha hızlı çözünme veya daha yüksek biyolojik bulunabilirlik gibi. Yan kristaller ilaç geliştirilmesinde büyük bir potansiyel sunar, ancak görüntüleme için bileşiklerin kristallenmesinin beklenmesi haftaları bulabilmektedir.

Gainsford'un çalışmasına yorum yapan, Kuzey İrlanda, Belfast Queen's University kurumunda çalışan Victoria Kett, şöyle konuşuyor: “Isıl bir mürekkep püskürtmeli yazıcının yan kristalleri üretmek için kullanıldığı ilk örnekle karşı karşıyayız. Ucuzluğu ve yaklaşımın basitliği son derece çekici. Bunun dışında, yazım çıktısını tasarlama olasılığını kullanarak bu yaklaşımla 96 kuyulu bir tabaka veya harcama yapmaksızın özgün miktarda maddeye ihtiyaç duyan tekniklere de geçilebilir”.

Kett ve Gainsford, önlerindeki zorluklar hakkında gerçekçi konuşuyor. Yan kristalli sistemler sudan başka çözücüler (ya da etanol/su karışımları) gerektirmekte ve plastik kartuşlarla etkileşebilmektedir ve stokiyometriyi kontrol etmek zor olabilmektedir. Gainsford bazı deneysel faktörlerin düzenlenmesinin zor olduğunu söylüyor, örneğin çözelti veya ortam sıcaklığı gibi, araştırma ekibi konuşulan mürekkep püskürtmeli sistemin bu deneysel faktörleri keşfetmek ve kontrol etme yeteneğine sahip olanını geliştirmeyi umuyor.

Kaynaklar

http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/02/co-crystal-drugs-inkjet-printer

  1. 1. A. B. M. Buanz, R. Telford, I. J. Scowen and S. Gaisford, CrystEngComm, 2013, 15, 1031. DOI 10.1039/c2ce26519b

  2. 2. A. J. Florence et al., Chem. Commun., 2011, 47, 7074–7076


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle