Moleküler Biyoloji Nedir?


Moleküler biyoloji, moleküler seviyedeki biyolojinin çalışma alanıdır. Biyokimya ve özellikle genetik gibi kimyanın ve biyolojinin diğer dallarıyla etkileşim halindedir. Moleküler biyoloji başlıca DNA, RNA ve protein biyosentezinin arasındaki etkileşimleri içeren hücrenin çeşitli sistemlerini anlamaya çalışır ve bunların nasıl etkileşim halinde olduklarını ve nasıl regüle olduklarını en iyi şekilde öğrenmeyi amaç edinir.

Diğer Biyoloji Bilimleriyle İlişkisi

Moleküler biyoloji araştırmacıları, moleküler biyolojiye tabii olan bazı özel teknikler kullanırlar, ama teknikler ve fikirler gittikçe artan bir şekilde genetik ve biyokimyadan toplanıyor. Aşağıda pozitif bilim dallarının arasındaki ilişki sistematiksel olarak bahsediliyor.

  • ‘’Biyokimya’’ kimyasal maddelerin ve yaşayan organizmalarda meydana gelen hayati proseslerin çalışma alanıdır. Biyokimyagerler ağırlıklı olarak biyomoleküllerin görev, yapı ve fonksiyonlarına odaklanırlar. Biyolojik proseslerin ve biyolojik olarak aktif moleküllerin sentezinin arkasındaki kimyanın çalışma sahası biyokimyaya örnek olarak gösterilebilir.
  • ‘’Genetik’’  organizmalardaki genetik farklılıkların etkilerini araştıran çalışma alanıdır. Genellikle normal bileşenin (ör. bir gen) eksikliğinden sonuca varılabilir. ‘’Mutant’’ların (normale nazaran fonksiyonel bileşenlerden eksik ya da fazla bileşen bulunduran organizma) )çalışma alanı ‘’vahşi tür’’ ya da normal fenotip olarak adlandırılır. Genetik etkileşimler (epistazi, baskılama) sıklıkla birbirine katılabilen ‘’knock-out’’olarak adlandırdığımız çalışmalardır.
  • ‘’Moleküler Biyoloji’’ genetik materyalin replikasyon, transkripsiyon ve translasyonunun proseslerinin moleküler temelli çalışmalarıdır. Moleküler biyolojinin santral dogması olan genetik materyal RNA nın kopyalanması (transkripsiyon) ve daha sonra proteinde okunması(translasyon) moleküler biyolojinin basitleştirilmiş resmi olasına rağmen, yine de bu alanın anlaşılması için bazı noktalar geliştirilmeye çalışılıyor. Halbuki, bu resim, RNAnın süregelen ilginç görevinin ışığında yeni geliştirilen süregelen revizyondur.

Moleküler biyolojide çalışma daha çok kantitatiftir(sayısal, nicelik) ve son zamanlardaki moleküler biyoloji çalışmaları ağırlık olarak biyoinformatikteki bilgisayar bilimiyle ve kompütasyonel (bilgisayımsal, hesaba dayalı) biyoloji şeklinde gerçekleşiyor. 2000’li yılların başları itibariyle, gen yapısı ve fonksiyonu çalışmaları, moleküler genetik, moleküler biyolojinin alt-bilim dalları arasında en fazla göze çarpan çalışmalardır.

 

Kaynak: http://www.news-medical.net/health/What-is-Molecular-Biology.aspx

 

1 yorum

Yorum ekle

+ Yorum yap