Lineer Psikolojiyi anlayalım


Bu yazı lineer psikoloji makalesinin ortaya koymaya çalıştığı ifadelerin anlamını belirginleştirmek için yazılmıştır. Bundan dolayı teknik detaylara yer verilmemiştir. Daha çok lineer psikolojinin ele aldığı problem çeşitleri ve sonuçlarının ne anlama geldiği üzerinde durulmuştur.

 

Lineer psikoloji; insan kaynaklı olup, belli bir zaman zarfında meydana gelen ve insan(ları) etkileyen bütün olayların geliştirilen yöntemle hesaplayabilir. Hesaplanabilen olaylara örnek verecek olursak, nefes almamızdan evlenmemize, bir cinayetten bir doğuma, bir kazadan bir savaşa kadar hatta kendi içimizden geçirdiğimiz duygu ve düşüncelerimiz dahi geliştirilen yöntemlerle hesaplanabilir. Bunun yanı sıra insan zevkleri ve beğendiği renklerin büyüklüğünün etkisi hesaplanabilir. Yani zevkler ve renklerde lineer psikolojiyle tartışılabilir hesaplanabilir. Olayları hesaplarken olayın kaynağı olan insan sayısı, olayın etkidiği zaman miktarı ve olaydan etkilenen insan sayısı göz önüne alınır. Burada etki insanın beş duyusuyla algılayabildiği algılardır.

 

 

Hesaplanan değer, olayların dünya üzerindeki etkisini ifade eder. Örneğin Amerika ve Çin de birer trafik kazası olduğunu düşünelim. Türkiye de kaza haberlerini öğrenen biri için bu kazaların yaklaşık eşit etki bırakması akla uygundur. Aynı zamanda olayları oluşturan parametrelerin eşit olması halinde olayların dünya üzerindeki etkisinin büyüklüğü eşit çıkmaktadır. Sağduyumuzla elde ettiğimiz sonuç ile (Türkiye'de haberi öğrenen kişi) lineer psikolojinin elde ettiği sonuçların yaklaşıklığı ortaya çıkmaktadır. Bu uygunluk bu çalışmanın uygunluğunu onaylamaktadır.

 

Hesaplayabileceğimiz bir diğer olay türü de suçlardır. Dünyadaki bütün suçlarda, bir suçlu, etkilenen insan(lar) ve suçun oluşumu sırasında geçen zaman miktarı vardır. Bu bize bütün suçların lineer psikoloji ile hesaplanabileceği sonucunu verir. Hesaplanan suçun değeri belirlendikten sonra sıra cezaya gelir. Ceza suça eşitlenebilir. Ceza hesaplanırken eğer suçlu tek kişi ise ceza olayından etkilenen ve ceza olayını başlatan tek kişi alınır. Çünkü cezayı suçlu çeker ve verilecek ceza suçlunun suçundan kaynaklandığı için ceza olayını başlatan suçlunun kendisidir. Burada tek bilinmeyen cezanın miktarıdır. Aynı zamanda bulunması istenen de yine zamandır. Böylece elimizde bir bilinmeyenli bir denklem sistemi oluşur. Denklem sistemi çözülerek cezanın yıl ya da gün olarak miktarını bulabiliriz.

 

Lineer psikolojide yapılmak istenen ceza yasalarına matematikle bir reellik ve bilimsellik kazandırmaktır. Bu şekilde verilen cezalar bütün yorumlardan uzak sadece matematiğin akılcılığı ile belirlenir. Yani sosyal hukuktan daha çok sayısal hukuk diyebileceğimiz ve tamamen sayılara dayandığı için haksızlığın söz konusu olamadığı adil bir dünyanın ilk taşı diyebiliriz lineer psikolojiye. Bu çalışmanın ortaya koyduğu bu fikir kendinden çok daha önemlidir. Sayısal hukuk kimilerine gülünç kimilerine ise hayal gelebilir. Ancak bana göre adaletin temelinde matematiğin kesinliği olduğu zaman alınan kararlar asla tartışılamaz. Çünkü alınan kararların temelinde matematiğin kesinliği vardır. İtiraz hesap hatalarına gelebilir. Fakat bilgisayarın her türlü hesabı yaptığı günümüzde hesap hatası da ortadan kalkacaktır.

 

Mehmet Kara

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle