Lineer psikoloji örnekleri


Reklam örnekleri üzerinede durulmuştur. Lineer psikolojinin ekonomiyle olan ilişkisi verilmiştir.

Bir şirket sahibi bir reklam panosu kiralamaya karar vermiştir. Kiralamak istediği yerin;

a)Her gün 100000 kişinin geçtiği ve 1 ay kiralanması sonucunda oluşacak reklamın dünya üzerindeki büyüklüğünün etkisini yada kısaca etkisini,

b)Her gün200000/3 kişinin geçtiği ve 45 gün kiralanması sonucunda oluşacak reklamın dünya üzerindeki etkisini

c)Her gün kişinin 150000 geçtiği ve 20 gün kiralanması sonucunda oluşacak reklamın dünya üzerindeki etkisini hesaplayınız. Bu etkileri tek tek hesapladıktan sonra sonuçları yorumlayınız.(1 ay 30 gün çekmektedir)

 

ÇÖZÜM:

Öncelikle bütün genel matrisleri lineer psikoloji makalesinde bahsedildiği gibi oluştururuz.

 

a)ijk        b) ijk           c) ijk

 

130300000014530000001203000000

 

130/3653000145/3653000120/3653000

 

Bu matrislerin determinantları bize olay son vektörünü verir. Olay son vektörünün büyüklüğünü Mekara katsayısı ile çarparsak olayın etkisini Mekara cinsinden bulmuş oluruz.a) Vos = -156575,342 i + 299700 j – 29,918 kVos= 3001087,276 birim

MK= 0,448*3001087,276=1344487,1 Mekara

b) Vos = -234863,014 i + 299700 j – 44,877 kVos= 3006188,556 birim

MK= 0,448*3006188,556= 1346772,473 Mekara

c) Vos = -104383,562 i + 299700 j -19,945 kVos= 2998817,255 birim

MK= 0,448*2998817,255= 1343470,13 Mekara

 

Bütün sorularda etkilenen kişi sayısı eşittir. Ancak bu eşit olan sayı reklam panosunun kirasının bittiği zamandaki toplam etkilen kişi sayısıdır. Toplam kişi sayısı eşit olduğu için daha uzun süre kiralanan panonun reklamının etkisi daha az zamanlığına kiralanan panodan daha fazladır. Bu şu anlama gelir; eğer reklam bitim sürelerinde eşit kişi sayısına ulaşılacaksa en uzun süreli reklam uygulaması tercih edilebilir. Daha farklı bir deyişle eğer günlük m tane seyircisi olan bir televizyon kanalına 2t süreliğine verilen reklam, günlük 2m seyircisi olan kanala t süreliğine verilen reklamdan daha etkilidir. Yani eğer 2m seyircisi olan kanal t süreliğine reklam bedeli olarak a lira istemişse ve m tane seyircisi olan televizyon kanalı 2t süreliğine a lira veya daha az istiyorsa m seyircili kanal tercih edilmelidir. Yada reklam büyüklükleri hesaplandıktan sonra birim Mekarabüyüklüğüne düşen reklam bedeli hangisi azsa o tercih edilmelidir. Bu durumda bir Mekara’lık etkinin fiyatı belirlendiği için daha uygun seçim daha kolay bir şekilde yapılabilir.

 

Bu örnekler lineer psikolojinin sadece bir uygulama alanıdır. Lineer psikoloji insan kaynaklı olup belli bir zaman aralığında gerçekleşen ve insanı etkileyen bütün olayları hesaplayabilir. Yukarda ki örnekte olayı başlatan kişi sayısı bir olarak alınmıştır. Çünkü reklam kararı şirketin sahibinden çıkmıştır. Eğer bu karar şirketin yönetim kurulundan çıksaydı o zaman olayı kuruldaki kişiler başlatmış sayılacak ve kuruldaki kişi sayısı esas alınacaktı. Eğer reklamın bir günlük etkisi sorulsaydı verilen sayılar esas alınacaktı. Fakattoplam etki sorulduğu için verilen sayılar kiralanan gün sayısıyla çarpılarak yazılmıştır. Matris yöntemi ve diğer yöntemler lineer psikoloji makalesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Mehmet Kara

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle