Küre şeklinde bir kimyevi madde


Virüslerden esinlenerek, ışık toplama ve gaz tutma yeteneklerine sahip olabilecek küresel bir madde sentezlendi.

Virüslerin ve diğer biyolojik sistemlerin, organizmanın genlerinden kodlanan proteinler ile aynı altyapıya sahip olan dış kabukları kendiliğinden yapması, karmaşık ve fonksiyonel bir yapı oluşumu için güzel bir çıkış noktası oluşturuyor.

Tokyo Üniversitesi’nden Makoto Fujita başkanlığındaki bir grup ile Chiba ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nden katılımcılar, bu doğal yaklaşımı kullanarak kendi kendine organize olabilen küresel ağ sistemleri tasarlıyor. Böyle supramolekül yapılı bileşikler ile katalizör, sensör moleküller hazırlanabileceği gibi karışımlardan daha küçük moleküllerin ayrılması için de kullanılabilir.

Araştırmacılar NMR spektroskopisi ile, elde ettikleri küresel maddeleri analiz etmişler ve her birinin tek bir büyük molekül olarak davrandığını görmüşler. Bu küresel maddeleri kristallendirmeyi başardıkları için bir X-ışın saçılım çalışmasıyla da tam yapıyı bulmak mümkün olmuş; her kürede on iki metal merkezi ve 24 organik birim var.

Bundan sonraki adım bu kürelerin büyüklüğüyle oynamak olmuş ve metal merkezlerine bağlanacak organik yapıların eklenmesi düşünülmüştür. Fujita ve grubu, bu organik moleküllere porfirin sistemleri ilave etmiştir. Porfirinler, bilindiği gibi bitkilerde ve mavi-yeşil alglerdeki klorofili oluşturan ve ışık soğuran proteinlerde de bulunan, merkezinde bir metal içeren azotlu moleküler halkalardan ibaret, yapıları gayet iyi aydınlatılmış bir sınıftır. Hemoglobinde de benzer bir sistemle oksijen ve karbon dioksit taşınımı yapılıyor (çevirenin notu: bu konuda yayınlanmış bir yazımız vardı hatırlayacaksanız, “Sobadaki Katil” yazısına da bakabilirsiniz). Fujita ve ekibi, bu kürelerde yapılacak bu tür değişikliklerin ışık toplayıcı sistemler veya farklı gazlar için sensör birimleri olmasına yarayabileceği görüşündeler.


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle