Köpekler ve İnsanlar


Aborjin olarak da bilinen Avustralya yerlileri nereden geldiler?

18. yüzyılda Avrupalı denizciler Avustralya kıtasını keşfettiklerinde kendilerini büyük bir sürpriz bekliyordu. Tüm kıtalardan koca okyanuslarla ayrılmış bu kara parçasında yaşayanlar vardı: insanlar ve köpekleri. Peki ama bu yerliler Avustralya’ya nereden gelmişlerdi?

Bugüne kadar Aborjinlerin kökleri konusunda antropologlar ve arkeologlar arasında tam bir fikir birliği oluşmadı. Avustralya’ya insanların ilk olarak bundan 45.000 yıl önce gittiği biliniyor. Sonrasında gelenler olması gerektiği de. Çünkü yerlilerin köpekleri olan dingolar ve kullandıkları araçlar çok çok daha sonra kıtaya getirilmiş. Demek ki arada Avustralya’ya bazı göçler gerçekleşti ve bu insanlar bugünkü Avustralya dingolarını getirdiler.

Proceedings of National Academy of Science’ta yayınlanan bir çalışmaya göre bu insanlar Hindistan’dan geldi. Bazı antropolog ve arkeologlar da bu ihtimalin üzerinde durduysa da bugüne kadar bu fikir pek ciddiye alınmamıştı. Pugach ve ekibi 344 aborjn, Yeni Gine’li, güney doğu Asyalı ve Hintli’den kan örnekleri topladı ve SNP diye adlandırılan DNA farklılıklarına baktı. Sonuçlar Avustralya yerlilerinin Yeni Gine ve Filipinler’deki yerlilerden 36,000 yıl önce ayrıldıklarını gösteriyor. Bu daha önce antropologlar ve arkeologlar tarafından belirlenen tarihten geç olsa da yazarlar bu farklılığın kullandıkları yöntemden kaynaklandığını beliriyorlar.

Asıl ilginç olansa Avustralya yerlileriyle Hintliler arasında buldukları gen akışı. Pugach ve ekibinin bulgularına göre 4,230 yıl önce Hintliler Avustralya’ya göç etmiş olmalı. Bugüne kadar fazla üstünde durulmayan bu ihtimal böylece ilk defa genetik olarak doğrulanmış oluyor.

Kafa karıştırıcı noktalar yok değil elbet. Örneğin, dingolar Yeni Gine köpekleriyle büyük benzerlik gösteriyorlar. Bu da dingoların Hint göçünden çok daha önce muhtemelen Yeni Gine üzerinden güney Asya’dan geldiğini gösteriyor. Yerlilerin kullandıkları aletlerin kıtaya geliş tarihleri de Hint göçünden önceye tekabül ediyor.

Tüm bunlar bize ne mi söylüyor? İnsanın köklerini merak etmesi en doğal şey. Güzel olansa, eskiden sadece taşlara, kayalara ya da fosillere bakarken artık önemli bir kaynağa daha başvurabiliyoruz: genlerimiz. Genetik incelemeler sonucu sadece aborjinlerin değil kendi ailemizin bile soyunu öğrenmemiz mümkün. Bu da oldukça heyecan verici.

 

Kaynakça: nature.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle