Kimyasal bir zaman kapsülü


Bilim insanları ağaç halkalarından esinlenerek kimyasal bilgiyi mekânsal desenler halinde kayıt eden bir algılayıcı cihaz tasarladı.

Zamanla değişen sinyallerin mekânsal olarak değişen sinyallere dönüşümü geçici bilginin kaydedilmesi için esastır. Ağaçlar için, ömürleri boyunca oluşan gelişim halkaları gelişim koşullarının tarihsel olarak kaydedildiği bir belge hüviyetini taşıyor. Şimdi ise ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde çalışan Sindy Tang önderliğindeki araştırma ekibi, kimyasal olayların ortaya çıkışı hakkındaki bilgileri kaydetmek için bir zaman kapsülü tasarladı.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde mikro-akışkanlar konusunda uzman olarak çalışan Hongkai Wu, “Yeni ve ilgi çekici uygulamalar için iyi bilinen bir olguyu kullanmanın yaratıcı bir yolu” diyor.

Gerçekten de, diffüzyon ve çökme kavramlarını kullanarak, Tang’ın ekibi zaman bilgisini kaydetme yeteneğine sahip kendi kendini idare eden ve gücünü kendi karşılayan bir cihaz oluşturmak amacıyla kimyasal maddelerin derişim gradyanı boyunca hareket etmesi özelliğinden faydalanıyor. Cihazda bir tarafı çevreye açık olan, diğer taraftan da bir depoya bağlı bulunan tek boyutlu, gözenekli bir substrat bulunuyor. Bir reaktif depoya yüklendiğinde ve istenen analit ile temasa gelene kadar substrat üzerinden diffüzlenmeye bırakıldığında, temas anında çökme tepkimesi oluşuyor ve optik bir sinyal alınıyor. Böyle bir tepkime diffüzyonun öncül dalgasının analit ile temasa geldiği her an meydana gelir ve sinyallerin konumlarına bağlı olarak analitin ne zaman mevcut olduğunun zamansal kaydı elde edilebilir.

Analitin mevcut olduğu zaman bilgisi, çökme bandının konumu ve profilinden türetilebilir.

Tang şöyle diyor: “En sonunda amacımız bu cihazı kullanarak kolayca erişilemeyen konumlardaki çevre hakkında bilgi kaydetmek”.

Araştırma ekibi bu basit kavramı canlandırmanın, tanımlanmamış çevresel kirlilik kaynaklarını bulabilecek cihazlar üretebilecekleri veya petrol ararken kuyu dibi koşulları hakkında bilgi toplamak anlamına geleceğini umuyor.

Doğrudan yapılan gayretler ilgilenilen reaktife yönelik reaktifin özgünlüğünü geliştirmek, zamanlayıcı reaktifin yola çıkacağı zamanı tetikleyecek yöntemler geliştirmek ve çevreye salınmasını önlemek üzerine olacaktır.

Kaynaklar

Bu makale 27 Ekim 2014 tarihine kadar serbestçe indirilebilir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

L C Gerber et al, Lab Chip, 2014, DOI: 10.1039/c4lc00640b

Haber kaynağı: Chemistry World

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle