Kapsamlı bir araştırmaya göre gözlük takanlar daha akıllı


Gözlük takan bir kişinin otomatik olarak zeki algılanması fikri popüler kültürde sıkça rastlanan bir durum. Her ne kadar eski bir klişe olarak görülse de yapılan son araştırmalar bu önermenin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, bireyin kalıtsal özelliklerinin bilişsel işlevlerini nasıl etkileyebileceğini araştırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmada UK Biobank, Charge ve Cogent konsorsiyumları tarafından derlenen, yaşları 16 ila 102 arasında değişen 300,486 kişinin verileri analiz edildi.

Bilişsel yetenekle ilişkili 148 bağımsız genetik lokusu tanımlayabildiler ve görme, yüksek tansiyon ve yaşam beklentisi gibi çeşitli özelliklerin zekadan etkilenip etkilenmediğini değerlendirdiler.

Günümüze kadar zekanın genetik temellerini araştıran bu en kapsamlı çalışma, aslında gözlük takma ile bilişsel işlev arasında bir bağlantı olduğunu ve zeki insanların neredeyse yüzde 30’unun gözlük takma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ayrıca, daha fazla bilişsel işlev, uzun ömür, akciğer kanseri riskinin azalması ve daha iyi kardiyovasküler ve zihinsel sağlık gibi çeşitli sağlıklı özelliklerle de ilişkilendirildi.

Genetik verileri analiz ettiklerinde, araştırmacılar daha önce zeka ile ilişkilendirilmemiş olan 58 genomik alan dahil olmak üzere genel bilişsel işlevle ilişkili 148 genom çapında bölgeyi keşfettiler.

Edinburg Üniversitesi’nden genetik istatistikçi Dr. Gail Davies şöyle söylüyor: “Bilişsel fonksiyonun genetiğine dair yapılmış olan bu en kapsamlı çalışma, düşünme becerilerinin kalıcılığına katkıda bulunan birçok genetik farklılığı tanımlamıştır. Sağlık sonuçları ve beyin yapısı üzerindeki paylaşılan genetik etkilerin keşfi, bu farklılıkların yaşam boyu düşünme becerilerini etkilediği mekanizmaları keşfetmek için bir temel oluşturuyor.”

Dr. Gail Davies, “Bu çalışma, bilişsel işlevin en büyük genetik çalışması, düşünme becerilerinin kalıcılığına katkıda bulunan birçok genetik farklılığı tanımlamıştır.”

Araştırmayı yürüten Prof. Ian Deary ise genetik ve zeka arasındaki bağlantıya yönelik araştırmaların son yıllarda uzun bir yol katettiğini “10 yıldan kısa bir süre önce  yaklaşık 3000 katılımcı ile zekayla ilgili genleri araştırdık ve neredeyse hiçbir şey bulamadık. Şimdi, katılımcı sayısının 100 katı ve birlikte çalışan 200’den fazla bilim insanıyla, zeki insanların nasıl olduğuyla ilgili neredeyse 150 genetik bölge keşfettik.” şeklinde belirtmekte.

Profesör Deary, bilişsel fonksiyonun yaşlılıkta nasıl azaldığına dair daha kapsamlı bir anlayış kazanmak için ekibin sonuçları daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Referanslar

  1. Davies, G., Lam, M., Harris, S. E., Trampush, J. W., Luciano, M., Hill, W. D., … & Liewald, D. C. (2018). Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function. Nature communications, 9(1), 2098.
  2. https://www.sciencealert.com/huge-study-confirms-people-glasses-more-likely-intelligent-after-all-genetics-genomic
  3. https://www.independent.co.uk/life-style/glasses-wearers-more-intelligent-genes-eyesight-study-university-edinburgh-a8375431.html
 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle