Kanser ile boy uzunluğu arasındaki ilişki


Uzun boylu insanları kıskanıyor musunuz? Genetik faktörler açısından pek de şanslı olmayabilirler. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan bir araştırma, postmenapozal kadınlarda, uzun boy ve kanser arasında bağlantı olduğunu öne sürüyor. Kadının boyu uzadıkça, hastalığa yakalanma oranı da artıyor.

Araştırmaya, 50 -79 yaşları arasında 20.900 kadın katıldı. Araştırmacılar, kadınları boy uzunluklarına göre beş gruba ayırdı ve kansere yakalanma risklerini incelediler.

Araştırmacılar, boyun 10 cm daha uzun olduğunda, kanser olma riskinin %13 oranında arttığını söyledi. Sonuca göre, daha uzun boylu kadınlarda tümör, göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, endometriyal kanseri ve kolon kanserine yakalanma oranının %13-17 oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı. Böbrek, rektum, tiroit ve kan kanserlerine yakalanma oranlarının da %23-29 daha fazla olduğu söylendi. Tüm kanser çeşitlerinin, meydana gelme riskinin, boy uzunluğu ile doğru orantılı olduğu görüldü.

Bu biraz garip gözükse de, daha önce yapılan çalışmalar da aynı sonucu gösterdi. Daha uzun bireylerin hücre ve doku sayısı daha fazla olduğundan dolayı, bu hücrelerin anormal şekilde büyüyüp vücuda zarar verir hale gelmesi olasılığı artıyor.

Yeshiva Üniversitesi Albert Einstein Tıp Koleji Epidomiyoloji ve Nüfus Sağlığı Bölümünde uzman epidomiyolojist Geoffrey Kabat,

“Kanserin vücut büyüklüğü ile bağlantısı bulunmakta, bu yüzden boy uzunluğunu etkileyen hormon ya da diğer faktörler, kanser riskini de tetikliyor,” diyor.

Bu faktörlerden bazıları genetik, bazıları da çevresel etkenler ya da beslenme ile alakalı olabilir.

Örneğin daha iyi şartlarda yetiştirilen kadınlar, beslenmelerinden ötürü daha kötü şartlarda yetiştirilen kadınlara nazaran daha uzun boylu oluyor, ancak bu da onların kanser olma riskini artırıyor. Boy uzunluğu, beslenme gibi faktörlerden etkilenir; bu faktörleri saptamak, hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek için yararlı olabilir. Araştırmadaki önemli isimlerden, Albert Einstein Tıp Koleji’nde epidemiyoloji ve nüfus sağlığı başkanı ve profesörü ve Dr. Thomas Rohan,

“Boy uzunluğu ve kanser riski arasındaki ilişki, biyolojik açıdan bazı sorular akla getiriyor, araştırmacılar bu sorulara yeni yorumlar getirebilecekler,” diyor.

Rohan ve meslektaşları, bu araştırmanın her uzun kadın için, kanserin kaçınılmaz olduğunu öne sürmediğini söylüyor. Araştırmada, sebep ve sonuç ilişkisi değil, sadece bir bağlantı bulunduğunu belirttiler.  Ve kanser gibi kompleks hastalıkların, büyüme gibi gelişim süreci ile alakalı olması düşük bir olasılık.

Kaynak: healthland.time.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle