Kalem rengi öğretmen-öğrenci ilişkilerini etkiliyor


Sosyal bilimler üzerine yazılmış bir makaleye göre Colorado Üniversitesi'nde sosyolog profesör Richard Dukes ve Heather Albanesi kırmızı kalem kullanımının öğrenciler üzerinde olumsuz etki yarattığı ve öğretmen-öğrenci ilişkisini olumsuz yönde etki yaratmakta.

Profesör Dukes'e göre bulgular her ne kadar şiddetli olmasa da istatistiğe döküldüğünde önemli bir yer tutmakta. Dukes: "Bulgular ve tepkiler hafif bir yağmur gibi fakat ne kadar yavaş olursa olsun, bu birikim uzun solukta olumsuz tutum değişikliklerine sebep olmakta.."

Araştırma için 199 öğrenciye, Pat isminde hayali bir öğrencinin kırmızı ve mavi kalemle bir öğretmen tarafından yorumlandırılmış sınav kağıtları verilmiş ve öğretmenin yorumlarına katılıp katılmadıklarını belirterek derecelendirilmesi istenmiş. Derecelendirme ölçekleri olarak, öğretmenin; bilgili, organize, iyi, motive edici seçenekleri verilmiş ve bunların yanında son olarak bir anket doldurmaları istenmiş.

Öğretmen Davranışı

Profesör Dukes bulguların, öğrencilerin öğrenme kalitesinin kırmızı kalem kullanımı ile pek bir bağlantısı olmadığı kanaatinde fakat bunun yanında mavi kalemle yazılmış yorumların bulunduğu kağıtlara verilen tepkilere göre, mavi kalemin öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimi ve bağı kuvvetlendirdiği, olumlu yönde etkilediği sonuçlarla apaçık ortada. Kısacası kırmızı ve mavi kalemi birbirinden ayıran ince çizgi "duygu" unsuru.

Duygu dolu renk Kırmızı

Dukes'e göre kırmızı kalem öğrenicinin beyninde bağırmaktan farksız, büyük harflerle yazılmış bir ünlem cümlesinden ibaret. Araştırmacıların bir başka deyişiyle: "Kırmızı renk duygu yüklü bir bulut…"

Bundan yola çıkarak eğer ki söz konusu olan öğrenci öğretmen ilişkisi ise bir öğretmen kırmızı kalem seçimini yapmadan önce bir defa daha düşünmeli. Kimi zaman farkında olmadan yaptığımız bu seçimin etkileri ufak da olsa uzun solukta beklenmedik tutum ve tavırlara sebep olabilmekte. Bu durum sadece öğretmenlik mesleğinde değil, bütün insan unsuru içeren meslek guruplarında hatta aile içinde bırakılan alışveriş listeleri için dahi geçerli.

 

Kaynak: http://www.abc.net.au/science/articles/2013/01/18/3672107.htm

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle