İyileşme sürecini kalsiyum başlatıyor


İyileşme sürecinin hücresel mekanizmasını inceleyen araştırmacılar kalsiyum elementinin yeni bir görevini daha ortaya çıkardı. Hasarlı dokunun onarım sürecinin henüz başlarında kalsiyum etkinliğinin yüksek olduğu gözlemlendi. Bu gözlemin iyileşme sürecine hız kazandıracak yeni tedavilerde kullanılabileceği düşünülüyor.

Yakın zamana kadar hasarlı dokunun, iyileşmeyi başlatabilmek için, akyuvarlar veya lökositler olarak da bilinen beyaz kan hücrelerini nasıl aktif hale getirdiği ve bu hücreleri hangi yolla hasarlı bölgeye çektiği tam olarak bilinmiyordu. Yapılan son araştırma ise bu başlangıç adımının lezyonlu bölgeden yayılan kalsiyum iyonları olduğunu gösterdi.

Kalsiyum iyonları hücreler arası geçit bölgeleri aracılığıyla hasarlı doku etrafınca yayılıyor ve oluşan sinyal DUOX adlı bir enzimi aktive ederek hidrojen peroksit (H2O2) sentezini başlatıyor. Sentezlenen hidrojen peroksit, beyaz kan hücrelerinin yaralı bölgeye çekilmesini sağlayarak iyileşme sürecini başlatıyor.

Bulgular hasar sonrası iyileşme sürecini başlatan ilk sinyalin, lezyon çevresindeki kalsiyum iyonu konsantrasyonunun hızlı artışı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar önermelerini doğrulamak için düşük kalsiyum seviyesine sahip meyve sineklerinin (Droshophila Melanogaster) yaralanma karşısındaki immün tepkisini ölçtüler. Düşük seviyede kalsiyuma sahip olacak şekilde dizayn edilmiş meyve sinekleri gözlemlendiklerinde, hasarlı bölgedeki H2O2 salınımının kısıtlandığı ve bağışıklık sistemini destekleyici hücrelerin yaralı bölgeye yeterince çekilemediği görüldü.

Eğer beyaz kan hücrelerinin iyileşme sürecindeki görevi tam olarak anlaşılabilirse bu süreci hızlandırıcı veya destekleyici tedaviler geliştirilebilecek.

 

Kaynak: sciencedaily.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle