Uluslarara​sı İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi 2013


Bilim.org ekibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği “Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi”ndeydi. Bu kongrenin; dünyada giderek artan enerji talebinin daha rasyonel kullanılmasına, akıllı sayaç politika ve stratejileri ile akıllı binalar ile otomasyon sistemlerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu organizasyon ile ülkemizin stratejik vizyonu doğrultusunda akıllı sayaç sistemine geçerek Türkiye’nin küresel platformda daha etkin, daha güçlü ve saygın bir konuma sahip olmasına katkı sağlama hedefleniyor.

Kongre boyunca akıllı şebekelerin mevcut ve gelecekteki durumu detaylı bir biçimde tartışılarak stratejiler belirlendi, ayrıca elektrik, su ve doğal gaz sayacı sektörleri için paneller düzenlendi. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ise eş zamanlı olarak fuar alanında ürünlerini sergilediler. Kongreye ilgili kamu kurumları, uluslararası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, akıllı bina firmaları, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcileri katılım sağladılar.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle