Her eve, otomobile ve uçağa birer nükleer reaktör geliyor


Soğuk füzyon hayalini sürdüren NASA otomobillere, uçaklara ve evlerimize güç sağlayacak küçük ve güvenli nükleer reaktörleri mümkün kılan ucuz, temiz ve düşük enerjili nükleer reaksiyon (LENR) teknolojileri geliştirdiğini açıkladı.

Nükleer gücü iki yöntemle elde edebiliyoruz: fisyon ve füzyon. Atomları daha küçük yapıtaşlarına ayıran ve yüksek miktarda ısı açığa çıkmasını sağlayan fisyonu şu anda dünyadaki tüm aktif nükleer reaktörlerin kullandığı teknoloji olarak biliyoruz. Füzyon ise bunun tam tersi yönde çalışarak hidrojen atomlarının atomik düzeyde kaynaşması sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkmasını sağlıyor. Fakat yüksek ölçekli ve ticari füzyon reaktörlerine sahip olabilmek için daha önümüzde çok yıl var.

Düşük enerjili nükleer reaksiyon (LENR) teknolojisi fisyona ya da füzyona benzemiyor. Fisyon ya da füzyon güçlü bir nükleer enerji ile desteklenirken LENR teknolojisi çok zayıf bir güçle bile çalışabiliyor. Fakat bu enerjiyi elde etmek oldukça zor. Şimdiye kadar NASA’nın en ileri gidebildiği nokta nikel bir kafes ve hidrojen iyonları ile yaptığı deneyler oldu. Bu deneylerde hidrojen iyonları nikel kafesin içine doğru emiliyor ve kafes çok yüksek bir frekansta (5 ve 30 terahertz arasında) titreşime maruz bırakılıyor. Bu titreşim nikelin elektronlarını harekete geçirerek onları hidrojen iyonlarının (protonlar) içine doğru itiyor ve çok yavaş hareket eden nötronlar oluşuyor. Sonra nikel bu nötronları anında emerek kararsız hale geliyor. Tekrar kararlı hale gelmek isteyen nikel elektronlarını nötron atımıyla protona dönüştürüyor. Ve bu reaksiyonun sonucunda bakır haline gelen nikel çok yüksek bir enerji açığa çıkartıyor.

NASA, LENR teknolojisini temiz ve güvenli hale getiren en önemli özelliğin çok yavaş hareket eden nötronlar olduğunu belirtiyor. Fisyon hızlı nötronlar yaratırken (1 megaelektron volt’un üzerinde enerjiye sahipler), LENR bu miktarın milyonda biri kadar enerjiye sahip nötronlar (1eV’tan daha az) kullanıyor. Ayrıca fisyon teknolojisindeki hızlı nötronlar diğer atomların çekirdekleriyle karşılaştıklarında çok büyük bir karışıklığa sebep olurken, LENR’in yavaş nötronları iyonize radyasyon veya radyoaktif atık oluşturmuyor. İşte tüm bu özellikleri sayesinde bu yeni teknolojinin hem ulaşım araçlarında hem de evlerde sıcaklık ve elektrik üretebilecek olması gayet mümkün görünüyor.

NASA’ya göre dünyadaki toplam nikel üretiminin sadece %1’lik kısmı bile tüm dünyadaki enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Üstelik maliyeti de kömürün sadece dörtte biri. Ayrıca NASA bu teknolojide kullanılan kafesin nikelden değil karbondan da yapılabileceğini ve bu reaksiyon sonucunda kullanılan karbonun nitrojene dönüşeceğini belirtiyor. LENR çalışmalarına katılan NASA bilim adamı Joseph Zawodny, sistemdeki karbonun sadece ayrışmadığını, sistemden tamamen ayrıldığını söylüyor.

Peki neden hala LENR reaktörlerine sahip değiliz? LENR teknolojisinde de aynı füzyonda olduğu gibi reaksiyonu başlatmak için gereken enerjiden daha fazla enerji üreten bir sistemi kurmak oldukça zor. NASA nikel kafesi titreştirmek için gereken 5-30 Thz’lik frekansı verimli olarak üretmenin zor olduğunu belirtiyor. Araştırmaya dahil olan bilim adamlarından Dennis Bushnell, NASA dışındaki farklı laboratuvarlarda gerçekleştirilen soğuk füzyon ve LENR araştırmalarında birçok kez tüm laboratuvarın havaya uçtuğunu ve camların tamamen eridiğini söylüyor ve ekliyor: “Bu, bize uygun koşullar oluştuğunda devasa ölçüde enerjinin üretilerek dışarı salınabildiğini kanıtlıyor.”

Dünyadaki enerji üretiminin ve insanlığın bitmek bilmeyen enerji ihtiyacının “şimdilik” fisyon ve füzyona bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kim bilir belki de LENR teknolojisi ile daha verimli, güvenli ve sağlıklı bir soğuk füzyon dünyasına hazırlıklı olmanın zamanı gelmiştir.

 

Kaynak: extremetech.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle