Güç kullanmayan nükleik asit ekstraksiyon cihazı


HIV RNA insan kanından başarı ile ekstrakte edildi, bunun için elektrik gücüne bağlı olmadan çalışan taşınabilir bir cihaz kullanıldı. Bu sistem, ABD'deki araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup kısıtlı imkânlara sahip ülkelerde AIDS tedavisinin tam olarak görüntülenmesini sağlayacak, zincirin bir başka halkasını oluşturuyor.

Antiretroviral terapinin mevcut olması son yıllarda hızla artmıştır, ancak tedavinin durumunun görüntülenebilmesi aynı hızla günümüze ulaşmamıştır. Her ne kadar HIV enfeksiyonunun ilk tespitinde ucuz ve kalitatif ölçüm teknikleri mevcut ise de, tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek için kantitatif viral yük ölçümlerine ihtiyaç duyuluyor. Etkin, oda sıcaklığında çalışan ucuz bir örnek hazırlama yönteminin olması ve soğukta saklamanın gerekmemesi, bu hedefe ulaşmaktaki en büyük engellerden birini oluşturuyor.

Catherine Klapperich, Massachusetts'teki Boston Üniversitesi'ndeki arkadaşları ile birlikte bu cihazı geliştiren kişi olarak şöyle diyor: “nükleik asit ekstraksiyon adımının kanın alınma yerine atlatılması mümkün”. Sistem düşük basınçlı, mekanik olarak işleyen, hibrid alkol çöktürmesi ve katı faz ekstraksiyonu kullanıyor. RNA atılabilir bir kartuşa alınıyor ve böylece saklama ve taşıması oldukça kolaylaşıyor. Nükleik asitler testin yapılacağı laboratuara başka hiçbir uzman teçhizata gerek duyulmaksızın taşınabiliyor ve saklanabiliyor.

Samuel Sia, ABD'deki New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde çalışıyor ve gelişmekte olan ülkelerdeki insanların sağlığını artırmak için cihazlar üreten bir araştırmacı. Sia, şöyle diyor: “bu ilk adım en zor olanlardan biri, aşağı akımın yükseltilmesi için uygun olan bir biçimde bir klinik örnekten nükleik asitlerin ekstraksiyonudur”.

Sia, şöyle devam ediyor: “Önemli diğer bir nokta da tam entegre bir test oluşturmak amacıyla diğer modullerin örnek işleme bileşeni ile bütünleştirilmesi olacak”. Klapperich'in ekibi, cihazlarını bir DNA artırma testi ile birleştirmeyi yeni tamamlamış durumda. Bundan sonraki adımları okunabilir bir değer verecek şekilde bunu geliştirmek.

Jens Ducrée, İrlanda'da bulunan Dublin Şehir Üniversitesi'nde mikroakışkan platform uzmanı olarak çalışıyor ve söz konusu çalışma hakkında şöyle diyor:

“AIDS'in salgın halinde olduğu düşük sağlık yapısına sahip bölgelerde hasta başında testlerin yapılıp viral yükün gözlenmesine giden yolu açabilir”.

 

Kaynaklar

http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/06/power-free-nucleic-acid-extraction-hiv-aids

S Byrnes et al, Anal. Methods, 2013, DOI: 10.1039/c3ay40162f

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle