Erken akciğer kanseri teşhisi


Güney Kore'den bilim adamları, akciğer kanseri hastalarında, kandaki bir özel proteinin yüksek seviyelerinin hastalık için bir biyo-işaret olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Kyungpook Ulusal Üniversitesi'nden Je-Yoel Cho ve arkadaşları, haptoglobinin beta zincirinin kandaki seviyelerinin akciğer kanser hücreleri olduğu zaman arttığını ve hastalık olduğu zaman bu proteinin karaciğer tarafından salgılandığını gördüler.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kanser türleri arasında akciğer kanseri hem hasta sayısı olarak, hem de ölüm oranı açısından sıklıkla ilk sırada yer alıyor. Yeni akciğer kanserine özgü biyo-işaretlerin keşfedilmesi (bu maddelerin kandaki seviyeleri hastalığın varlığını ve durumunu gösteriyor) erken teşhis için önemlidir. Kanseri tespit etmekte kullanılan şu andaki teknikler erken bir teşhis yapmaya yetmiyor.

Akciğer kanseri için, hastalığın varlığında üretilen bir protein olan haptoglobinin beta zincir formunun kandaki yüksek seviyeleri hastalık için bir gösterge olabilir
© Nature

Cho ve ekibi, insan kan serum örneklerinden haptoglobini tanımladı ve sağlıklı insanlar ile akciğer kanseri hastalarından elde edilen örnekleri kandaki düzey açısından karşılaştırdı. Ekip, proteinin alfa formu olan özel bir halinin kandaki seviyelerinin her örnekte aynı olduğunu, ancak akciğer kanseri hastalarında beta formunun dört kat daha yüksek olduğunu buldu.

Akciğer kanseri olanlardan alınan kan örnekleri ile diğer kanser türleri olanlardan alınan (örneğin meme kanseri gibi) kan örnekleri karşılaştırıldığında diğer kanser türlerinde beta halinin kandaki seviyelerinin sağlıklı kişilerden alınan örneklerde olanlara benzediği bulundu. Cho ve ekibi, beta zincir tipinin kandaki seviyesi yükselirse bunun akciğer kanseri için bir belirteç olarak kullanılabilceğini söylüyor.

Akciğer kanseri hastalarında beta zincirinin kandaki seviyelerinin yükselmesine getirilen bir açıklama, alfa zincirinden farklı olarak, akciğer kanserli hastada kan serumundaki glukoz moleküllerine bağlanma olması şeklinde. Ekip, şöyle diyor: “Glukozillenmiş haptoglobin beta zincirlerinin daha kararlı ve akciğer kanseri serumlarında daha uzun bir yarı ömre sahip olması mümkün”.

Birleşik Krallık'ta Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Paul Huang, şöyle diyor: “Haptoglobin enflamatuar cevabı verebilen bir protein olduğu için, geleneksel ve hedefe yönelik tedavide cevap olarak, protein seviyeleri hastanın görünüşüne ilişkin önceden ilave bir bilgi verebilirse ilginç olur”.

Cho, akciğer kanseri dokusu, birincil hücreler veya, serumda ya da salyada bulunan, salgıladıkları proteini kullanıp yeni akciğer kanseri biyo-işaretlerini aramaya devam edecek.

Huang, şöyle konuştu: “Haptoglobin beta zinciri ile önceden tespit edilen diğer akciğer kanseri biyo-işaretlerini beraberce kullanan bir biyo-işaret paneli daha kuvvetli bir teşhis testine imkân tanıyabilir”. “Böylece bilim adamları serum ölçümleri yaparak akciğer kanserinin farklı formları ve aşamaları arasında ayırım da yapabilir”.

Aktaran: Jennifer Newton 

Kaynaklar

http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/January/21011102.asp

The Haptoglobin chain as a supportive biomarker for human lung cancers
Sung-Min Kang, Hye-Jin Sung, Jung-Mo Ahn, Jae-Yong Park, Soo-Youn Lee, Choon-Sik Park and Je-Yoel Cho, Mol. BioSyst., 2011, 7, 1167
DOI: 10.1039/c0mb00242a

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle