Elmas, patlayıcının en iyi dostu


Çin’den bir grup araştırmacı yüksek patlayıcı sınıfından RDX’i (heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin) nano-elmas ile kaplayarak daha güvenli patlayıcılar yapmaya çalıştı. Başkanlığını Yi Tong’un yaptığı araştırma grubu Pekin Teknoloji Enstitüsü’nde çalışıyor ve kapalı bir metalik odada TNT ile RDX’in oluşturduğu bir karışımı patlatarak nano-boyutta elmaslar elde ettiler. Patlayıcı amacıyla kullanılacak nano-elmasların mükemmel mekanik özelliklere sahip olduğu biliniyor, bunlar arasında yüksek ısıl iletkenlik ve elektriksel direnç de var; kimyasal olarak reaktif olmakla beraber çevreye zararlı değil.

RDX, kararlılığı sağlamak üzere farklı oranlarda nano-elmaslar ile kaplanıyor. Bunun sebebi, saklanırken kaza eseri ısındığı zaman patlamamasının istenmesi. Oluşan karışımların termodinamik özelliklerini çalışarak, araştırma grubu nano-elmas kaplamalarının RDX’in kütlesine oranı 1/7 ve 1/5 arasında olduğu zaman RDX’ten daha kararlı olduğu, ancak daha ince kaplamalara sahip karışımlardan daha reaktif olduğu bulundu. Nano-elmasın oranı 1/3’ten daha yukarı çekildiğinde malzemenin bozulmasının önüne geçiliyor.

ABD Ordu Araştırma Laboratuarı’nda nano-elmaslar ve enerjetik malzemeler üzerine uzman olan Jennifer Gottfried, şöyle diyor: “Enerjetik malzeme formülasyonunun temel bir yönü tekil bileşenlerin birbiri ile uyuşması olup çalışma sırasında güvenlilik sağlar ve uzun dönemde saklamaya karşı avantajlıdır. Daha kalın nano-elmas kaplamalarının RDX’in bozunmasına engel olduğuna yönelik son keşif nano-elmas ile kaplı enerjetik malzemelerin geliştirilmesinde önem kazanacaktır”.

Bu çalışmanın ileride yaşanabilecek sorunları arasında bu karışım malzemenin patlama performansının incelenmesi ve safsızlıkların performansa nasıl etki ettiği yer alıyor.

Kaynaklar

Bu çalışma 20 Ağustos 2014 tarihine kadar açık erişimlidir. Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

Y Tong, R Lui, T Zhang, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, DOI: 10.1039/c4cp02237h

rsc.org/chemistryworld/2014/07/rdx-explosives-detonation-nanodiamonds-stability


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle