Düşük özsaygı, sık “selfie görüntüleme” ile bağdaştırıldı


Penn State araştırmacıları, kitle iletişimi üzerinde yaptıkları çalışmada, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında çok fazla “selfie” görmenin yaşam doyumu ve özsaygıda düşüklük ile bağıntılı olduğunu belirledi. Araştırmacılardan Ruoxu Wang, bugüne kadar yapılan çoğu çalışmanın fotoğraf paylaşımı / içerik beğenisi gibi noktaları baz aldığını; ancak bu çalışmanın gözlemleme davranışı üzerindeki etkisini incelemede bir başlangıç olduğunu belirtti.

Görme /gözlemleme davranışı, aynı zamanda, bireyin fotoğraf paylaşımı ya da içerik beğenisinde katılımcı olmadığı, yalnızca gözlemci olduğu “gizlice dinleme” durumu olarak da adlandırılıyor. Bu gibi bir sosyal medya katılım şeklinin bireylerin kendilerini görmesinde çok küçük bir etkisi olduğu düşünülebilir; ancak Journal of Telematics and Informatics’te yayımlanan adı geçen çalışma, durumun aslında bunun tam tersi olduğunu gösterdi.

Kitle iletişimi bölümü yüksek lisans öğrencileri Wang and Fan Yang, selfie ve grup çekimlerinin psikolojik etkileri üzerine online bir anket oluşturarak verileri topladılar. Fotoğraf paylaşma davranışının katılımcılar üzerinde herhangi belirgin bir psikolojik etkisi olmadığını; ancak tam aksine gözlemleme davranışının olduğunu belirlediler. Buna göre keşfettikleri şuydu; kendilerinin ve diğer bireylerin selfilerini en çok görünteleyen insanlar, en az özsaygı ve yaşam doyumuna sahip olanlardı.

Wang, bireylerin genellikle mutlu oldukları ya da eğlendikleri anların fotoğraflarını yayımladıklarını; bunu gören bir başka birey için de kendi hayatının diğerininki kadar harika gitmediğini düşünmesinin oldukça kolay olduğunu belirtti.

Çalışmada kategorize edilen katılımcılardan popüler görünmek için güçlü bir istek duyanların aynı zamanda selfie ve grup fotoğraflarına karşı çok daha duyarlı olduklarını belirlediler. Bununla birlikte, selfie ve grup fotoğrafları gözlemlemenin bu katılımcılar için öz saygı ve yaşam tatminini yükselttiğini ilettiler; çünkü büyük olasılıkla bu aktivite bu gruptaki katılımcıların popüler görünme arzusunu tatmin etti.

Wang ve Yang yaptıkları bu çalışma ile, sosyal medya kullanımında bilinçlilik düzeyini artırmayı umuyor. Bireylerin çoğunlukla herhangi bir paylaşım yaparken etraflarındaki insanların bundan nasıl etkileneceğini düşünmediğini belirten Yang, bu çalışma ile beraber paylaşımların yaratabileceği potansiyel sonuçları anlamak konusunda bir adım daha ileri geçilebileceğini belirtiyor. Çalışmanın aynı zamanda, kendini yalnız hisseden, popüler olmadığını ya da yaşamlarında doyuma ulaşmadığını düşünen öğrencilerle çalışan danışmanlar için de faydalı olabileceğini ekliyor.

Kaynak: sciencedaily.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle