Çin’de yaprak taklidi yapan örümcek keşfedildi


Günümüzde varlığını sürdüren canlı türlerine bakıldığında, hepsinde yeterince süre hayatta kalıp yavru vermenin bir şekilde garanti altına alındığını görülür. Bu değişmez bir olgudur. Peki bu nasıl mümkün olmaktadır? Aslında bu sorunun tek bir cevabı var denemez. Dolaylı ya da doğrudan, üremeye katkı sağlayan her türlü özellik, türün devamının sağlanmasında etkili olacaktır. Evrimsel süreçte hayatta kalıp yavru vermeyi destekleyen yapıya sahip olan bireyler her yeni nesilde giderek artan bir frekansla popülasyonda temsil edilirler. Buna en güzel ve en ilginç mekanizmalardan biri kamuflajdır. Biyolojideki karşılığıyla kamuflaj, canlının “bir şekilde” gizlenmesi anlamına gelir. Bu, bukalemunlarda gözlenen canlı/ cansız arka plana uyma şeklinde olabileceği gibi bir türün değişik faktörler etkisiyle başka türlere benzemesi şeklinde de olabilir. Bunlardan ikincisi mimikri (benzeşme) olarak bilinen durumdur. Bugüne dek değişik türleri keşfedilmiştir, en bilinen iki türü: Bates ve Müller mimikrisidir. Bir üçüncü kamuflaj şekli de davranışsaldır. Buna örnek olarak zebralar verilebilir. Bir zebra sürüsü saldırıya uğradığında birbirlerine yaklaşarak ortak hareket etmeye başlar, böylece çizgili desenleri sayesinde avcının kafasını karıştırırlar. Üç tür kamuflaj tipi arasında kesin sınırlar çizmek her zaman mümkün olmaz. Bazı durumlarda iki ya da üç tür kamuflaj birlikte gözlenebilir.

Geçtiğimiz günlerde Journal of Arachnology dergisinde yayınlanan kısa bir bildiride, arka plana uyum şeklinde gerçekleşen kamuflaja dair önemli bulgular bilim dünyasına tanıtıldı. Buna girmeden önce böceklerde ve örümceklerde görülen kamuflaj örneklerine kısaca değinmekte yarar var. Hem böcekler hem de örümcekler bitkilerle çok yakından ilişki içindedirler. Bunun doğal bir sonucu olarak da evrimsel süreçte bitkilerle ilgili pek çok kamuflaj örneği oluşmuştur. Öyle ki böceklerde başlı başına bir takım, bitkileri taklit eden vücut yapılarıyla bilinen türlerden oluşmaktadır: Phasmatodea. Yine birçok peygamber devesi ve çekirge türleri de bitkilere şaşırtıcı derecede benzer vücut yapısına sahiptirler. Örümceklerde ise bazı Thomisidae (yengeç örümcekleri) üyeleri üzerinde avlandıkları çiçeğin rengine bürünebilir. Ancak bugüne dek doğrudan bir bitki ya da bitkinin bir parçasını taklit eden herhangi örümceğin varlığına dair bir bulgu ilk kez yayınlandı.

Ekibin başında bulunan Slovenyalı araknolog Kuntner’ in söylediklerine göre çalışmanın başlangıcı 2011 yılında Çin’ in Yunnan Bölgesinde yaptıkları bir arazi çalışmasına dayanıyor. Bu arazi esnasında rastladıkları bir dişi bireyi fotoğraflıyorlar. Buna göre dişi örümceğin yakınında herhangi ağ bulunmamakla beraber örümceğin üzerinde bulunduğu dalın çeşitli noktalarına ipekle tutturulmuş kuru yapraklar göze çarpıyor. Bu cins örümceklerin bazı türleri çok kabaca kuru bir yaprağı andırsa da söz konusu dişi birey kadar belirgin şekilde bir yaprağı andıran hiçbir türe rastlanmamıştır. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için yayını (PDF) inceleyebilirsiniz.

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle