İki dil bilen çocuklar için çoklu görevler daha mı kolay?


İki dil bilen çocuklar için aynı anda birden çok görevi yerine getirmek daha mı kolay?

Ulusal Sağlık Enstitüleri (Amerika) yakın zamanda yaptıkları çalışmalarla ortaya koymuştur ki çift dil bilen çocuklar için aynı anda birden çok görevi  yerine getirmek tek dil bilenlere nazaran daha kolaydır. Çift dilli olmanın dezavantajı ise bu çocukların kelime haznelerinin tek dilli çocuklardan daha geç gelişmesi, bunun sebebi de çift dilli çocukların zamanlarını iki dil için harcarken tek dilli çocukların bir dil için harcaması.

Çalışmaya katılan çocuklardan bilgisayarlarının ekranına bir hayvan veya renk görüntüsü geldiğinde herhangi bir tuşa basmaları istendi. Bilgisayara tek türde görüntü gönderildiği zaman tüm çocukların aşağı yukarı aynı sürede tepki gösterdiği belirlendi. Ancak görüntüler kategoriden kategoriye atladığı zaman çift dilli olanların tek dilli olanlardan daha kısa sürede tepki verdiği ortaya çıktı.

Bu çalışmalar yürütülürken deneklerin gelir düzeylerinin ve diğer sosyo-ekonomik farklılıklarının arasında uçurum olmamasına dikkat edildi. Bu yüzden İngilizce ile herhangi başka bir dili karşılaştırmaktansa,  bu çalışmayı Kanada’daki İngilizce ve Fransızca konuşan çift dilli çocuklarla yapmak daha uygun bulundu. Böylelikle nüfus istatistikleri ekonomik düzeyleri birbirine paralel bireylerden elde edilmiş oldu. Çalışmalar gösterdi ki çift dilli bireylerin beyinleri bir dilden diğerine atlamayı alışkanlık edindiği için; beyinleri aynı anda birden çok iş yaparken de aynı işlemleri yerine getirebiliyordu.

Kaynak: http://voxy.com/blog/index.php/2012/04/bilingual-children-multitasking/

 

1 yorum

Yorum ekle
  1. 1
    Hakan UZUN

    Bu araştırma aşağıda bahsettiğim şekilde yapılsa idi acaba buna benzer bir sonuç çıkar mıydı ?
    Yukardaki gibi sosyo-ekonomik ve diğer özellikleri aynı olan çocuklardan bir gruba matematik ve sosyal bilgiler dersleriyle ilgili bilgi, tutum ve değerleri (yaşlarına uygun bilgilerle) kazandırsak, diğer gruptaki çocuklara ise sadece sosyal bilgiler dersiyle ilgili bilgi, tutum ve değerleri kazandırsak. Şimdi bilgisayar önüne bir hayvan ya da renk görünstüsünü yukardaki gibi koysak sizce matematik ve sosyal bilgiler derslerini alan çocuklar mı daha çabuk tepki verecektir yoksa sadece sosyal bilgiler dersini alan öğrenciler mi ?
    Eğer benim bahsettiğim deneyde de yukardakine benzer sonuç çıkarsa bunun dil bilmeyle alakalı değil, beyindeki sinapsların oluşmasıyla alakalı olduğu anlaşılacaktır. Yani ikinci bir dili bilmek neden değil sonuçtur. Demek istediğim iki dil bilen bir öğrencinin beynindeki sinapslarla bir dil bilen öğrencinin beynindeki sinapslar aynı değildir. İki dil bilenin ya da iki ayrı ders alanın ya da daha çok uyarıcı alanın ya da farklı farklı deneyimleri olanların (bunu çoğaltabiliriz) beyni daha çok gelişmiştir.

+ Yorum yap