Chemistry: The Impure Science [Kitap]


Kimya bazen bilim ailesinin yüz karası olarak görülür ve “ahlâksız, kirli” bir bilim olarak düşünülür. Pratik olduğu kadar teorik çalışmaya odaklanması “saf” bilimler olan fizik ve matematikten ayırır. Kimya aynı zamanda yüklü bir terimdir de: kirleticiler, sentetik maddeler, hattâ “kimyasallar” terimi bile negatif bir izlenim uyandırır. “Saf olmayan” bir bilimin saf bileşikler elde etme yolculuğundaki ironi ve modern dünyanın böyle kimyasal ürünlere olan ihtiyacı incelenen bu kitapta yazarlar tarafından unutulmamış kriterlerdir. Chemistry: the impure science isimli eser bu fikir uyuşmazlıklarını araştırıyor ve kimyaya yeni bir duruş getirmeyi amaçlıyor. Yazarlar kimyanın pratikte ve felsefi dayanaklarında benzersiz olduğunu öne sürüyor. Belki de kimya, şöhretinin çağrıştırdığı kadar “kirli” bir bilim değildir…

Eski günlerde simya icra eden kişilerden nano-dünyanın çağdaş  akıncılarına kadar her çağ bu kitapta mevcut. Kitabın tarihsel kayıtları, kaynağın bazen çirkin şöhretinin gelişmesine tanık oluyor. Bu tarihsel gelişmeler yazarların felsefi keşiflerinin temelini oluşturuyor ve kimyanın fiziğe karşı bir asır yaşındaki yüzleşmesinin yanı sıra atom ve element kavramlarını da sorguluyor.

Makalenin yazarı en eğlenceli kısım olarak kimyanın benzersizliğini açıklayan kısım olarak görüyor, özellikle tabiata doğrudan erişim özelliği burada en önemli faktör olmuş. Dördüncü bölümde laboratuar neredeyse mistik bir öneme sahip bir yer olarak tarif ediliyor, burada kimyagerler yalnızca deneyleri ile erişilebilecek özel bir bilgi  türü oluşturmaktadır. Kitap boyunca “saf” bilimleri “patron” gibi gösteren küçük görücü etik değerlere de karşı çıkıyor ve kimyaya kendi felsefi dayanağını kazandırıyor.

Kitap zengin ve ilginç bir yazım şekline sahip, yazarlar kimyanın geçmişine ait detayları kitaba kazandırmak için büyük mesafe kat etmişler, fikirleri 14 adet kendi içinde açıklama bulunduran bölüme ayırmışlar. Tarihsel bilgilerin bazı kısımlarının aşırı yoğun bir detayla anlatılması okuyucuyu bıktırabilir, ama kitap kolayca gözden geçirilebilecek bir yapıya sahip ve kimyagerler ve kimyager olmayanlar için ilginç bir okuma parçası olabilir.

Chemistry: the impure science isimli kitap modern bir kimyanın temellerini atmak için geçmişe dalıyor ve sonuç bölümünde konuyu etik açıdan tutarlı ve etkili bir geleceğe doğru yönlendiriyor gibi gözüküyor.

Kitap şu adresten temin edilebilir: Chemistry: the impure science (Amazon.co.uk) Aynı zamanda http://www.abebooks.com adresine de bakılabilir.

 

Kitabın Yazarları: Bernadette Bensaude-Vincent ve Jonathan Simon

Imperial College Press

2012 | 296 sayfa | £79

ISBN 9781848168114

İnceleme: Victoria Druce

http://rsc.li/CW_091301

 

kaynak: rsc.org


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle