Çeşitlilik Sağlıktır


Amerika'nın UC Santa Cruz Enstitütüsi'ndeki ekologlar, ekosistemin sağlığı için çeşitliliğin önemini bir kez daha ortaya koydular. Ormanlardaki hayvansal ve bitkisel çeşitliliğin ekosistemi sağlıklı kıldığı zaten biliniyordu. Erika Zavaleta ve ekibinin bu hafta yayınlanan çalışması ise daha yüksek düzeyde bir çeşitliliğin de ekosistem açısında önemini gösterdi. Sadece genç ağaçlardan oluşan bir orman değil, çayırlık alanların, çalıların varlığı da ekosistemdeki çeşitliğin korunması ve artması için şart.

Zavaleta'nın grubundaki Jae Pasari'nin yaptığı bilgisayar modelleri belli bir bölgedeki canlı çeşitliliğini ve onların işlevlerini simule ediyor. Pasari, 109 farklı bitki örtüsü kombinasyonu deneyerek, sadece bir bitki örtüsündeki canlı çeşitliliğinin değil, bitki örtüsünün kendisinin çeşitli olmasının da o bölgedeki canlı ve işlevsel çeşitliliği arttırdığını gözlemlemiş.

Zavela, "Bu çalışma bize sadece canlı çeşitliliğini korumanın değil, aynı zamanda bir bölgedeki bitki örtüsü çeşitliliğini korumanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ", diyor. "Bir bitki örtüsünün bütün biyosistemin içindeki oynadığı rolü fark etmek lazım."

Bu çalışma Türkiye'deki ekolojik politikaların ağaç dikmekle sınırlı olmaması gerektiğini hatırlatması açısından da önemli. Var olanı olduğu yerde korumanın önemini belirtmesi açısından da. Ancak en önemli mesajı, sağlıklı bir doğa, sağlıklı bir ortam için her düzeydeki çeşitliliğin gerekliliği.
 

Kaynakça:

J. R. Pasari, T. Levi, E. S. Zavaleta, D. Tilman. Several scales of biodiversity affect ecosystem multifunctionality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013; DOI: 10.1073/pnas.1220333110

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle