Bu köşeler nasıl parlıyor?


Tungsten disülfür, bir yarıiletken olmasının yanında yığın fazda belirgin bant boşluklarına sahip olması ile bilinir. Pennsylvania State Üniversitesi (ABD) kurumunda çalışan Mauricio Terrones'in grubu, bu malzemeye yığınsal bir bakış açısı ile değil, üçgensel iki boyutlu bir kristal olarak baktı.

Yukarıda görünen resim Terrones'in grubunun bu küçük kristalleri oluşturduğunda ne olduğunu gösteriyor. Köşeler oda sıcaklığında inanılmaz derecede bir fotolüminesans gösteriyor (üçgenin merkezine göre yaklaşık 25 kat daha büyük). Malzeme yığından tek tabakaya doğru inceldikçe, elektronik haller arasındaki etkileşim de değişiyor ve malzeme doğrudan bir bant boşluğu yarıiletkeni haline geliyor – yüksek enerji bandından düşük enerji bandına doğru seyahat eden elektronların bir foton salmasına izin veriyor. Ancak bu bile uçlarda neden bu kadar büyük bir lüminesans görüldüğünü açıklayamıyor. Uçlardaki yapıya bakıldığında kükürt atomlarının zig-zag deseninin buna sebep olduğu düşünülüyor, ancak tam bir açıklama henüz gelmiş değil.

 

Kaynak: http://www.rsc.org/chemistryworld/2012/12/semioconductor-2d-crystals-photoluminescence


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle