Bireylerin doğdukları ay ile sağlık durumları arasında bir bağlantı olabilir mi?


Araştırmacılar; bireylerin doğdukları aylara bağlı olarak gelişmesi olası hastalıklar arasında bir bağlantı var olduğunu ortaya çıkardı. Ancak elbette ki, bu hastalıkların yalnızca doğulan ayla bağdaştırılabilmesi mümkün değil. New York Hastanesi’nde tedavi görmüş 1,7 milyon hasta üzerinde yapılan çalışma her ne kadar daha önce benzerleri yapılmış gibi görünse de; bugüne kadar tanımlanamamış 16 vakaya açıklık getiriyor.

Hastalıklar ve doğum ayları arasında ne gibi bir bağlantı kurulmuş olabilir? Bir örnek vermek gerekirse; araştırmacılar temmuz ya da ekim ayında doğan bir çocukta astım hastalığının gelişme olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirlemiş. Hiperaktivite gibi sağlık sorunlarının ise daha çok kasım ayında doğan bireylerde yaygın olduğu görülmüş. Mart ayında doğan bireylerin ise diğerlerine kıyasla, kardiyovasküler hastalıklar geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu belirlenmiş.

Peki bu noktaya nasıl varılmış? Daha doğrusu, bilimsel olarak bu nasıl kanıtlanmış olabilir? Bu sonuçları ortaya çıkarmak için; Biyokimyager Nicholas Tatonetti ve ekibi; New York Hastanesi’nde 1985-2013 yılları arasında tedavi gören 1 milyondan fazla hastanın verilerini analiz etmiş. Aslında; tüm bu sonuçlara ulaşmak için yaptıkları; hastaların medikal hikayeleri ile doğdukları ayları tam olarak 1688 hastalık üzerinden karşılaştırmak olmuş.

Daha önceden belirlenmiş 1600 olası kombinasyon arasından ekip; 55 patolojinin direkt olarak doğulan ay ile ilintili olduğunu açıklamış. Bu teşhis edilen 55 bağlantıdan; 39’u daha önceden çalışılmış fakat konfirme edilmemiş; ancak 16’sı bugüne kadar tamamen “açıklanmamış” şekilde bulunan vakalar.

Embriyo ve fetus gelişiminde iç mekanizmaları etkileyen çevresel koşullar mevcut olduğu; bunun da doğulan mevsim-ay ile ilişkilendirilebileceği aşikar ; bu da bireyin belirgin bir hastalığa karşı daha yatkın olma sonucunu doğurabiliyor.

Kaynak: journaldelascience.fr

 

1 yorum

Yorum ekle

+ Yorum yap