Beyin kanserinin şiddetinin demirin yükseltgenme basamağı ile ilgili olduğu açıklandı


Yeni bir araştırma, insan beyin dokusunda, beyin tümörünün kötücül seviyesi ne kadar yüksekse, demir(II) ile demir(III) arasındaki oranın o kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bulgu, tümörlerin kötücül etkisinin tespit edilmesinde yeni bir yaklaşım olarak düşünülebilir.

Kanserin çeşitli türleri arasında, beyin kanserinden ötürü hayatta kalma oranları en düşük olanlardan biridir. Kanser oluşumunda yer alan süreçlerden biri, DNA çoğalmasını engelleyen ve hücrelere zarar veren reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasıdır. Demir ve çinko gibi eser metallerin de ROS seviyelerini değiştirerek karsinojenez işlemini etkilediği biliniyor.

Polonya'da bulunan AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan Aleksandra Wandsilak, ekibi ile birlikte farklı kötücül düzeylere sahip tümörlerden alınan dokular içinde demirin yükseltgenme basamakları oranını incelemiş, Demir(II) ile demir(III) arasındaki oranı biyolojik örneklerin çalışılması için yaygın bir şekilde kullanılan X-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) kullanılmış. Demir(II) ile demir(III) arasındaki oran, tümörün kötücül durumu ile artmaktadır, bu da demirin yükseltgenme basamağı kullanılarak tümörün kötücül durumunu anlamak için kullanılabilir.

Yazarlar, kesin sonuçlar elde etmek için dikkatli örnek hazırlama yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor. Wandislak, şöyle diyor: “Bilim adamları genellikle oda sıcaklığında örneklerini kurutur ve bunun metal yükseltgenme basamağı üzerinde etkisi vardır. Biz ise bu kimyasal süreçleri durdurmak için örnek alınır alınmaz donduruyoruz”.

Po-Wah So, Birleşik Krallık'taki Londra Kraliyet Koleji'nde demir görüntüleme uzmanı olarak çalışmaktadır ve demir(II) ve demir(III) ölçümlerinin, vücuttaki seviyelere çok yakın olması için saklama ve ölçüm esnasında aşırı soğuk bir ortamda tutulmasının gerekli olacağını anlatıyor.

Birleşik Devletler'de Houston, Texam Üniversitesi Tıbbi Okuluna ait Kanser Araştırma Programının müdürü olan Min Li, konu hakkında şunları söylüyor: “Bu çalışma son derece yerinde ve beyin tümör araştırmasında yüksek bir klinik öneme sahip”. Dr. Li, metalleri kullanarak tümörün kötücül seviyesinin metaller ile anlaşılabileceğine katıldığını söylüyor.

Dr. So, “Böyle analizler neoplazi mekanizmalarının anlaşılması için ciddi bir bilimsel katkı oluşturuyor, ancak kötücüllük seviyesini anlamak için rutin bir şekilde XAS spektrometrisinin kullanılması sinkrotronlar el altında olmadığı için pek mümkün olmayabilir” diye konuşuyor.

 

Kaynaklar:

A Wandzilak et al, Metallomics, 2013, DOI: 10.1039/c3mt00158j

http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/09/cancer-malignancy-iron-oxidation-state

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle