Avrupa tartışmalı pestisitleri yasaklıyor

Avrupa Birliği'nde üç neonikotinoid kökenli insektisidin iki yıl boyunca, arıları kendine çeken ekinler üzerinde kullanılması yasaklanacak. Bunun üzerine üye ülkelerin 29 Nisan tarihinde verdiği oylamalar geldi. Her ne kadar son oy, yönetmeliğin geçmesi için gereken sayıya erişmese de, askıdaki sonuç komisyonun daha ileri aşamadaki faaliyetleri gerçekleştirmesine izin veriyon. Sağlık ve müşteri komisyonu üyesi olan Tonio Borg yasaklamanın devam edeceğine dair net bir beyanı vardır, bu beyanı Ocak'ta yayınlanan Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi tarafından yapılan bir çalışmada görülmektedir, varılan sonuca göre pestisitler polen taşıyan böcekler, özellikle balarıları için yüksek akut riski taşımaktadır. Klotiyanidin, imidakloprid ve tiyametoksam isimli insektisitlerin tohumlara, toprağa veya ekinlere uygulanması 1 Aralık tarihinden itibaren yasaklanmış olacak.

Neonikotinoidler son zamanlarda Avrupa içinde ve ABD'de arı sayılarının azalması ile ilişkilendirilmiştir; ancak araştırmanın büyük kısmı tartışmaya devam ediliyor, özellikle bunlar arasında Bayer ve Syngenta gibi, bu bileşikleri üreten kurumlar da var. Eleştirilerin odağında deneysel tasarım bulunuyor, alanda arıların pestiside maruz kalmasını tam olarak modelleyememe iddiaları mevcut. Yine de, bu gelişmeler Fransa, Almanya, İtalya ve Slovenya'nın neonikotinoid pestisitler üzerinde kısıtlamaya gitmesini engellememiş.

Neonikotinoidler kullanılmadığı zaman, çiftçiler büyük ihtimalle piretiroidler gibi eski pestisitleri kullanmaya başlayacak, piretiroidlerin durdurulmasının sebebi çevreye daha çok zarar vermesidir. İstenmeden çevreye yapılacak olan bu etkilere ilave olarak, Ulusal Çiftçi Birliği (NFU) neonikotinoid ile muamele edilen tohumların pek çok ekin için büyüme dönemini uzatarak verimleri artırdığını belirtmektedir.

NFU'dan Chris Hartfield, konu hakkında şöyle diyor:

“Bu konu bilim ve kanıt ile ilgilidir ve arı sağlığına ilişkin belirgin zorlukları aşacak dengeli bir yol bulmaya çalışıyor. Ancak, arılar için durumu ölçülebilecek miktarda iyileştirmeyen popülist değişimler yapmak üzereyiz gibi görünüyor ve bütün tarımsal ve bahçivanlık ekinleri üzerinde zararlıları kontrol etmek için çiftçileri ve yetiştiriciler için elde edilen sonuç daha zor ve daha pahalı bir hale gelmektedir”.

Ancak, pestisitlerin rakipleri, zaten neonikotinoid kullanımını kısıtlamış olan ülkelerde söz konusu olgunun gözlenmediğini ortaya çıkarıyor.

Alternatif pestisitlerin çevresel etkileri üzerine yükselen kaygılar olduğu kadar, pek çoğu, büyük bir arazi çalışması haline gelecek uygun bir gözleme tekniğini talep ediyor. Birleşmiş Krallık'taki Exeter Üniversitesi'nde çevre ve sürdürülebilirlik enstitüsü'nde çalışan Juliet Osborne, şöyle diyor:

“Vahşi ve gözetimli arıların gözlenme tasarımı, erteleme kararının arı sayıları ve arı kolonisinin yaşam süresini karıştırırken elde edilen değişmelerle ilgilidir”.

Dünya'nın Dostları gibi çevresel gruplar, yasağı “sağduyunun belirgin bir zaferi” olarak tanımlıyor ve bilimsel topluluklardan gelen cevaplar birbirine karışıyor. Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi'nde arıların korunması üzerine çalışan Lynn Dicks, sonucu “tedbir alma prensibi için bir zafer” olarak niteleyerek orta yol bulmaya çalışıyor.

 

Kaynak

http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/04/europe-ban-controversial-neonicotinoid-pesticides

Kategoriler

+ Yorum bulunmuyor

Yorum yap