Adli bilimler, ateşli silâhların kullanılmasında elektrokimyadan faydalanıyor


Kaliforniya Üniversitesi-San Diego, ABD’de görev yapan Joe Wang ve ekibi, suç mahallindeki ateşli silâh kalıntılarını tespit edebilecek bir adli yöntem geliştirdi.

Ateşli silâh kalıntılarının içinde kartuştan gelen anorganik metaller, kurşun ve silâhtan parçalar, birinci ateşleyiciden kaynaklanan daha karmaşık organik bileşikler ve barut yer alıyor.

Ancak, ateşli silâh kalıntısı bu karışımı içeriyorsa da (antimon, kurşun, baryum, nitrogliserin ve dinitrotoluen de mevcut), şu anda tespiti antimon gibi tek bir bileşenin varlığını ölçmeye dayalı; başka kirlilik kaynağı da olabileceği için düşük derişimlerde bu güvenli bir yöntem değil.

Silâhı kimin ateşlediğini bulmak çok daha kolay olacak

Buna ilâve olarak, şu andaki testler bir ıslak pamuğa örnek alıp laboratuarda incelemek ile sınırlı. Wang, şöyle diyor: “Suç mahalline cihazları götürebilmek ve özel personel olmaksızın testleri gerçekleştirebilmek bu araştırmanın nihâi amacı. Arazide bir silâh ateşlemiş olan kişileri bulmak istiyoruz”.

Wang’ın ekibi, barut kalıntısındaki anorganik ve organik bileşenlerin aynı anda ölçülebileceği bir yöntem geliştirdi. Ağır metali ve patlayıcı kısımları aynı anda ölçerek, adlî durumlarda önemli olmak üzere, barut kalıntısını daha iyi tanımlayabiliyorlar.

Yeni tayin yöntemi voltammetri adı verilen bir elektrokimyasal tekniğe dayanıyor – içinde tespit etmek istediğiniz malzemeyi içeren bir çözeltiye bir gerilim uygulanıyor ve uygulanan gerilim değiştirilirken akım ölçümü yapılıyor. Böylece örneğinizin içinde ne olduğunu bulmanıza yardımcı olacak bir elektrokimyasal işaret elde ediyorsunuz. Temel avantajlarından biri, bu tekniğin döngülü bir teknik olması, yani çok az örneğe ihtiyaç duyuluyor ve testi tekrar tekrar yaptığınız için bol miktarda ve ayrıntılı bilgiye ulaşmanız mümkün.

Avustralya’da Curtin Üniversitesi’nde elektrokimya ve sensörler üzerine uzman Damien Arrigan, konu hakkında şöyle diyor: “Bunu, arazide analiz için pratik bir strateji olarak kullanma olasılığı oldukça yüksek, çünkü elektroanalitik yöntemler ve stratejiler hemen boyut küçülmesine ve taşınabilirliğe, aynı zamanda kullanım kolaylığı ve veri analizine yol açıyor”.

Arrigan, bu yöntemin pratikte başarı ile kullanılmasından önce hâlâ bazı konuların halledilmesi gerektiğini düşünüyor, bunlardan biri de gerçek barut örneği üzerinde test yapmak. Wang, diğer adımın arazide tam doğrulama olacağını ve tekniğin potansiyelini gerçekten göstereceğini söylüyor.

Aktaran: Holly Sheahan

Kaynaklar

http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2012/May/in-situ-gunshot-residue-analysis.asp

M Vuki, K-K Shiu, M Galik, A M O’Mahony and J Wang, Analyst, 2012, DOI: 10.1039/c2an35379b


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle