ABD’de kimyagerler için iş bulma oranı arttı


Amerikan Kimya Cemiyeti (ACS) tarafından yapılan son maaş anketine göre, bütün kimyagerler ve kimya mühendisleri için işsizlik oranı 2012'den 2013'e doğru ümit veren bir şekilde %4,2’den 3,5’e düştü ve ortalama ücretler de %2,2 artarak yılda 94 bin dolara yükseldi.

23 Eylül’de sunulan anket çalışmasında daha az olumlu sinyaller ile beraber bütün sektörlerde kimyagerler için maaşların enflasyonu takip etmediği de ortaya çıkmış oldu.

2003 sabit dolar kuru ile hesaplandığında, akademi, endüstri, hükümet kuruluşları ve diğer kurulşularda çalışan kimyagerlerin ortalama temel maaşı 2003’te 80 bin USD iken 2013’te 74,4 bin USD’ye inmiştir. Buna ilave olarak ACS %2,2’lik ortanca maaş artışı, hemen hemen tamamen doktora derecesine sahip kimyagerlerin maaşlarındaki artıştan kaynaklanıyor, 2012 ile 2013 yılları arasında %1,4’lük bir artış gözleniyor ve 102 bin USD seviyesine geliyor. Bu arada yüksek lisans derecesine sahip kimyagerlerin maaşı 85 bin USD düzeyinde kalırken lisans derecesine sahip kimyagerler için bu rakam 72 bin USD’ye kadar düşüyor ve düşüş oranı %2,6 seviyesinde ölçülüyor.

ACS’de kariyer yönetimi ve geliştirilmesi konusunda müdür yardımcısı olarak çalışan David Harwell, konu hakkında şöyle diyor: “İşsizlik oranlarımız düşmeye başladığı için artan talep ile karşılaştık, ancak artan talebin maaşlara da artış şeklinde yansımasını öngörüyorduk. Ancak böyle olmadı ve bu yüzden ortalama bir geri kazanç söz konusu”.

Araştırmada sunulan bir başka sorun yaratacak husus da cinsiyetler arasındaki ayırımcılık oldu. Sonuçlara göre erkek kimyagerlerin ortalama maaşları 100 bin USD iken kadın kimyagerlerinki 79,5 bin USD seviyesinde kalıyor.

Bazı gözlemciler ACS’nin maaş anketini (özel olarak ACS üyeleri üzerinden yapılıyor) ortalama bir ABD’li kimyager için kesin bir sonuç göstermeyeceğini savunmakta. Örneğin, Ohio’da konuşlanmış Promerus isimli polinorbornen polimer platformu geliştirme şirketinde şef kimyager olarak çalışan Chad Brick, ACS’deki sayıların gereğinden fazla şişmiş olduğu görüşünde.

Brick, çalışmadan ortaya çıkan, kimyagerler hakkındaki maaş rakamlarının Salary.com sitesinde belirtilenlerden çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Özellikle, ACS anketinde endüstri kimyagerleri için verilen maaş rakamlarının gerçekçi olmadığı görüşünü taşıyan Brick, ACS üyesi olan endüstri kimyagerlerinin “gerçek hayattaki endüstri kimyagerleri için rasgele bir örnek olmadığını, ancak daha yetenekli, etkili ve daha yüksek maaş alan” bir modeli öngördüğünü düşünüyor. Brick ve diğerleri aynı zamanda ACS maaş rakamlarının beyan esasına dayanacak şekilde ortaya çıktığını söylüyor.

ACS’nin araştırma ve marka stratejisi üzerine çalışan müdür yardımcısı Elizabeth McGaha, ACS’nin bütü ABD çapında 80 bin civarında üyesi bulunduğunu belirtiyor. Chemistry World dergisine verdiği demeçte, McGaha “Bu yeterince güçlü bir veri” diyor.

Kaynak: http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/10/us-employment-picture-brightens-chemists


Kategoriler1 yorum

Yorum ekle

+ Yorum yap