ABD pestisitler hakkında farklı bir yöne gidiyor


Avrupa Birliği tarafından neonikotinoid esaslı insektisitlerin kullanılması ile ilgili, arı nüfusunun azalmasına yönelik endişeler nedeniyle iki yıllık bir geçici yasaklama getirilmesine karşılık ABD hükümeti farklı bir yöne gidiyor gibi gözükmekte.

ABD Tarım Birimi (USDA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 2 Mayıs tarihinde yayınlanan bir raporda, balarısı sayısının azalmasına neden olan birden çok faktör olduğu sonucuna varılmıştır, bunlar arasında parazitler, hastalık, genetik faktörler, zayıf beslenme ve pestiside maruz kalmaya yer verilmiştir. Rapor şu şekilde sonuçlanmaktadır: “Şu andaki araştırma sonuçlarına göre pestiside maruz kalmanın ABD’deki balarısı sağlığındaki düşme üzerine büyük oranda bir etkide bulunduğuna dair net bir kanıt bulunmamaktadır, bunun yanı sıra pestisitlerin bal üretimine veya tozlaşmaya özel bir etkisi olup olmadığı da bilinmemektedir”. Ancak, raporda aynı zamanda balarısı kolonilerinin ekinler veya ekilebilir alanlara yakın yabani çiçekler üzerindeki yüksek dozda insektisitlerden büyük zarar görebileceği açıkça ifade edilmiştir.

Geçen ayki Avrupa Birliği üye ülke oylamasında arıları çeken ekinler üzerinde üç neonikotinoidin iki yıl boyunca yasaklanması görüşüldü.

EPA’nın Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi’nde çalışan yönetici yardımcısı Jim Jones, 2 Mayıs’taki basın konferansı sırasında ABD’den gelen raporda pestisitler üzerindeki vurgunun azlığının Avrupa’daki gelişmelerle çelişip çelişmeyeceği sorusunu yöneltti. Jones, “EPA olarak biz bilimin karar verme mekanizmamızın sonuçlarını yönlendirmesine izin veriyoruz. Bunu yanlış alırsak, topluma küçük olmayan maliyetler vardır” diyor. Bu pestisitlerin, bunları kullanan çiftçilere anlamlı faydalar sağladığını da ekliyor. “İnsan sağlığı ve çevre için genel bir konu olarak, bunların alternatiflere oranla tercih edildiğini belirtiyor.

Jones’in ifadeleri belli kesimlerde şüphe uyandırdı. ABD’de Harvard Üniversitesi’nde çevre maruziyeti konusunda araştırma yapan Chensheng Lu, “EPA pestisit endüstrisini koruyor” diyor. Lu, şöyle devam ediyor: “EPA için, bu pestisidin balarılarını feda edeceğimiz kadar önemli bir pestisit olduğu fikrine ulaşmasını anlamak mümkün değil”. Lu, raporu genel arı ölümlerini geniş ölçüde tartıştığı ve koloninin çökmesi sendromuna yer vermediği için eleştiriyor. “Herşeyi aynı kaba koymuşlar, böylece insanlar bu arı ölümüne neyin sebep olduğunu anlayamıyor” diyor.

Ancak, ABD’deki Urbana-Champaign, Illinois Üniversitesi’nde entomoloji bölümü başkanı olan May Berenbaum, raporun ABD’deki balarısı sağlığı ile ilgili bilimsel literatürü yansıttığını söylüyor. Berenbaum, şöyle diyor: “Özgün pestisitleri içeren parlak neon ışıklı bir işaret yok”. Bununla beraber, pestisitler böcekleri öldürmek için tasarlanmıştır ve büyük resme bakıldığında arılar için uygun olmadığı anlaşılıyor.

Hollanda’da Utrecht Üniversitesi’nde yeni basılmış bir araştırma, Avrupa Birliği’nde günümüzde kısmen yasaklanmış üç neonikotinoidden biri olan imidaklopridin, böceklerin bolluğunda azalma ve yüzey suyunda diğer omurgasız hayvanların sayılarının düşmesi ile ilişkili olduğunu belirtiyor.

Ortalama olarak, araştırmacılar, sudaki imidaklopridin derişiminin standart değer üstüne çıktığı yerlerde omurgasız hayvanların sayısının üç kat daha düşük olduğunu gösterdiler. Çalışmadaki yazarlardan biri olan Jeroen van der Sluijs, “Tek başına daha sıkı standart koymak yeterli değil” diyor. Van der Sluijs, sözlerini şöyle bitiriyor: “Bu insektisit o kadar zararlı ve çevrede o kadar uzun zaman kalıyor ki uluslar arası bir yasaklamayı kesinlikle destekliyoruz”.

Kaynak: rsc.org


Kategoriler+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle