360 TB veriyi sonsuza kadar saklayabilen optik disk geliştirildi


Birşeyleri süresiz olarak yedeklemek istediniz mi? O halde lazer ışığı kullanarak 360 terabaytlık bilgiyi nano-kuvarsa 14 milyar yıla kadar saklama tekniği ile ilginizi çekebilir.

Southampton Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği yönteme göre, kuvarsın 3 boyutlu yapısına nano-boyutta veri yazmak için femtosaniyelik lazer atımları kullanılıyor. Atımlar nano-yapılı üç nokta içeren tabakalar oluşturuyor, bunların her biri diğerinden beş mikron kadar uzakta. Yapıdaki değişiklikler başka bir ışık atımı ile örneğin etkileşimi sayesinde öğrenilebiliyor (okunabiliyor) ve dalgaların yerleşimi (polarizasyon) ışın geçtikten sonra kaydediliyor.

Araştırma ekibi bazı anıt eserleri küçük cam disklere kaydetmiş bile – örnekler arasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Newton’un Opticks isimli eseri, Magna Carta ve Kral James’in İncili de yer almakta. Bu disklerin üzerindeki verilerin yoğunluğu, 360 terabaytlık bir verinin tek bir parça kuvars üstüne kaydedilebileceğini gösteriyor. Ekip ayrıca verinin son derece yüksek bir kararlılığa sahip olduğunu söylüyor. Yaklaşık 180 °C sıcaklığa kadar 13,8 milyar yıllık bir dayanma ömrü biçiliyor.

Verileri bu yolla arşivleme fikri bir süredir ortada dolaşıyordu, ancak şimdiye kadar veri saklamanın yoğunluğu alçakgönüllü rakamlarla ifade ediliyordu. 2012’de benzer bir teknikle bir müzik CD’sindeki veri yoğunluğuna yakın olarak, inç kareye 40 megabaytlık veri kaydedilmişti. Yeni gelişme, daimi olarak büyük miktarda verinin kaydedilmesi için özgün bir yol sunmuş oldu.

Kaynak: gizmodo.com

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle