27. Ulusal Kimya Kongresi izlenimleri


İlki 1984 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde yapılan ve bu yıl 27.si düzenlenen Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde bulunan iki kongre merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye ait resmi web sitesine http://www.kimya2015.org adresinden erişilebilir.

Kimya 2015’te bazı yenilikler göze çarpıyor. Bundan önce anabilim dalı esasına göre (Anorganik Kimya, Organik kimya, Biyokimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya gibi) yapılan kongreler, 2015 yılındaki kongrede 8 adet güncel araştırma kategorisi seçilerek yürütüldü. 8 adet eş zamanlı konu esaslı oturumlar analiz, sentez, ilaç ve kozmetik, malzeme, yüzey ve kataliz, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler ve eğitim, iş ve kültür olarak ayrıldı. Böylece disiplinler arası düşünülen ve yakın konularda çalışan kişilerin tanışma zemini kurulmaya çalışıldı.

Kongrenin yapılmasında bilimsel anlamda emeği geçen kişilerin isimlerini buradan saymak zor olacağından kısaca bilim alanlarına destek veren, alanlarında tanınmış kişilerin sayısını vermekle yetineceğiz. Analiz bölümünde 5, sentez bölümünde 4, ilaç ve kozmetik bölümünde 4, malzeme bölümünde 4, yüzey ve kataliz bölümünde 4, çevre ve enerji bölümünde 3, gıda ve doğal ürünler bölümünde 3, eğitim, iş ve kültür bölümünde ise 3 bilim insanı görev yapmıştır.

Kongre boyunca 8 davetli genel konuşmacı, analiz bölümünde 3, sentez bölümünde 3, ilaç ve kozmetik bölümünde 3, malzeme bölümünde 3, yüzey ve kataliz bölümünde 3, çevre ve enerji bölümünde 4, gıda ve doğal ürünler bölümünd e3, eğitmi, iş ve kültür bölümünde ise 3 konuşmacı çalışmalarını anlatmıştır.

Bunun dışında bir yönetici eşliğinde açık oturum konuşmaları da gerçekleştirilmiştir. İlaç konusunda akademi ve bürokrat düzeyinde dört konuşmacı görüşlerini bildirmiştir. Enerji konusunda 4, malzeme konusunda 4, kimya eğitimi sorunları ve çözüm önerileri konulu özel oturumda 4, Türkiye Kimya Derneği-BASF özel oturumunda ise 2 konuşmacı görüşlerini açıklama fırsatı bulmuştur. Merhum Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen özel oturumda ise 4 konuşmacı hatıralarını ve merhum hocamızın Türk diline ve bilim dünyasına bıraktığı izleri anlatmıştır.

30d88ebff6d80be182eecd1ea69e5dc2_

Kongre 23 Ağustos 2015 Pazar günü 10:00’da kayıtların alınması ile başlamıştır. Saat 14:00’de ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir. Saat 15:00’da Prof. Dr. Ender Erdik tarafından “Organik sentezde çığır açan geçiş metali katalizli tepkimeler” konulu açılış sunumu yapılmıştır. Saat 16:00-16:30’daki çay-kahve arasından sonra Prof. Dr. Nurettin Yaylı tarafından “Tübitak Destek Programları Tanıtımı” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Saat 18:00-20:00 arasında düzenlenen açılış resepsiyonu ile ilk gün etkinlikleri son bulmuştur.

24 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 09:00’dan 10:15’e kadar 8 ayrı bilimsel disiplini kapsayan eş zamanlı oturumlar düzenlenmiştir. İlk oturumlarda toplam 40 sözlü sunum yapılmıştır. Saat 10:15-10:45 arasında çay-kahve arası verilmiş ve 10:45-11:15’te sentez, analiz, malzeme, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler, ilaç ve kozmetik ve eğitim, iş ve kültür konularında davetli alan konuşmacıları sunumlarını yapmışlardır. Saat 11:15-12:00 arasında 22 sözlü sunum yapılmıştır. Saat 12:00-14:00 arasında ÇOMÜ yerleşkesinde bulunan personel yemekhanesinde öğle yemeği verildikten sonra saat 14:00-15:30 arasında 2 davetli genel konuşmacı dinlenmiştir. 15:30-16:00’da çay-kahve arası verilmiş ve 16:00-17:30’da ilaç konulu açık oturum düzenlenmiştir. Akademi ve sektörden toplam 4 konuşmacı dinlendikten sonra, 18:00-20:00 saatleri arasında ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi koridorlarında hazırlanan asılı bildiri sunumlarına geçilmiştir. Tüm bildiriler 24-27 Ağustos 2015 tarihleri arasında asılı kalmıştır.

25 Ağustos 2015 Salı günü 09:00-10:15 arasında sentez, malzeme-1, analiz-1, malzeme-2, analiz-2, çevre ve enerji, eğitim, iş ve kültür, yüzey ve kataliz başlıkları altında toplam 35 sözlü sunum yapılmıştır. Saat 09:15-10:15 arasında başka bir salonda eğitim, iş ve kültür alanında 2 davetli alan konuşmacısının sözlü sunumları yapılmıştır. 10:15-10:45 arasında çay-kahve arası verildikten sonra 10:45-11:15’te sentez, analiz, malzeme, çevre ve enerji, yüzey ve kataliz, gıda ve doğal ürünler konusunda davetli alan konuşmacılarının sunumları gerçekleştirilmiştir. 11:15-12:00’da sentez, malzeme-1, analiz-1, malzeme-2, analiz-2, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler, ilaç ve kozmetik başlıkları altında toplam 25 sözlü sunum yapılmıştır. Saat 12:00-14:00 arasında öğle yemeği arası verilmiş ve 14:00-15:30’da 2 davetli genel konuşmacının sunumu dinlenmiştir. 15:30-16:00’da çay-kahve arası verildikten sonra 16:00-17:30 saatleri arasında enerji konulu bir açık oturum düzenlenmiş ve akademi, sanayi, bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 4 kişi görüşlerini paylaşmıştır. Daha sonra 18:00-20:00 saatleri arasında asılı bildiri sunumlarına geçilmiştir.

26 Ağustos 2015 tarihinde kongrenin bilimsel programına bir gün ara verilmiş ve tam gün Gelibolu Yarımadası Şehitlikler Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret 09:00-18:00 arasında yapılmış ve toplam 15 otobüsten oluşan kafile eşliğinde Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Zığındere Sargıyeri Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddübahir Köyü ve Yahya Çavuş Şehitliği ,Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Atatürk Anıtı ziyaret edilmiştir. Bu vesile ile, 100.yılını kutlayan Çanakkale Deniz Savaşları’nda hayatlarını kaybeden, gazi olan bütün ecdadımıza rahmetler diliyoruz.

27 Ağustos 2015 Perşembe günü bilimsel programlar kaldığı yerden devam etmiştir. 09:00-10:15 saatleri arasında sentez, malzeme-1, analiz-1, malzeme-2, analiz-2, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler, ilaç ve kozmetik başlıklı eş zamanlı oturumlarda toplam 35 sözlü sunum yapılmıştır. 10:15-10:45’te çay-kahve arasını takiben 10:45-11:15 saatleri arasında sentez, analiz, malzeme, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler, ilaç ve kozmetik konularında davetli alan konuşmacılarının sözlü sunumları gerçekleştirilmiştir. 11:15-12:15 saatleri arasında, alandaki sözlü sunum başvurularının uzunluğuna göre toplam 20 sözlü sunum yapılmıştır. 11:45-12:15 saatleri arasında yüzey ve kataliz konusunda davetli alan konuşmacısının sunumu dinlenmiş ve 12:00-14:00’da öğle yemeği arası verilmiştir. 14:00-15:30 saatlerinde 2 davetli genel konuşmacının sunumu izlenmiştir. 15:30-16:00’da çay-kahve arası verilmiş ve 16:00-17:30’da malzeme konulu açık oturum düzenlenmiştir. Sanayi, bakanlık ve akademi kökenli 4 konuşmacının görüşleri alandıktan sonra 18:00-20:00 saatleri arasında asılı bildiri sunumları yapılmış ve Hasan Kolcuoğlu Restoran’da 20:00-22:00 saatleri arasında gala yemeği düzenlenmiştir .

Kongrenin son günü olan 28 Ağustos 2015 Cuma gününde 09:00-10:15 saatleri arasında Kimya Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı özel oturum düzenlenmiş ve sanayici, akademi ve sivil toplum kuruluşu kökenli 4 konuşmacı görüşlerini açıklamıştır. Eşzamanlı olarak düzenlenen malzeme, analiz-1, malzeme-2, çevre ve enerji, yüzey ve kataliz başlıklı oturumlarda toplam 22 sözlü sunum yapılmıştır. 10:15-10:45’teki çay ve kahve arasının ardından 10:45-11:15’te çevre ve enerji, yüzey ve kataliz, ilaç ve kozmetik başlıklarında davetli alan konuşmacılarının sunumları izlenmiştir. Aynı saatlerde Türkiye Kimya Derneği ve BASF tarafından düzenlenen özel oturumda sanayi ve akademi kökenli iki konuşmacı sunumlarını gerçekleştirmiştir. Daha sonra 11:15-11:45 saatleri arasında malzeme-1, çevre ve enerji, gıda ve doğal ürünler, ilaç ve kozmetik başlıklarında 11 sözlü sunum yapılmıştır. 12:00-14:00 saatleri arasında öğle yemeği yendikten sonra 14:00-14:45’te davetli genel konuşmacının sunumu izlenmiştir. Merhum Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen özel oturum 14:45-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 4 sözlü sunumda Türkçe’nin Bilim Dili olması, meslektaş anıları, arkadaş anıları ve öğrenci-öğretmen ilişkileri değerlendirilmiştir. 16:00-16:30’daki çay-kahve arasından sonra 16:30-18:00’da genel değerlendirme, ödüllerin sunulması ve kapanış töreni yapılmıştır.

Kongrenin finansal destekçisi olan altın sponsor BASF, gümüş sponsor Metrohm Turkey, ve diğer destekçiler (Anton Paar, Terra Lab, TechKnowledge, CAS-Scifinder, Scifinder,NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, Rentech) firmalarına, kongrenin düzenleme kuruluna, Türkiye Kimya Derneği’ne ve bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve bir sonraki Ulusal Kimya Kongresi’nde buluşmayı diliyoruz. Bundan sonraki kongre Mersin Üniversitesi tarafından yürütülecektir.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle