2013 yılının en büyük ekonomisi: Çin


Tahminlere göre, 1990 yılında Çin’de GSYİH değerleri ABD’nin ancak dörtte biri kadardı. 2006 yılına gelindiğinde ise bu değer ABD’nin yarısı kadar oldu. 2011 yılında ise iki ülke arasındaki fark iyice azaldı.

2012 yılında kaydedilen GSYİH değerlerine göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülke tacının artık ABD’ye ait olmadığını, tacın paylaşıldığını görüyoruz. 2013 yılının sonuna geldiğimizde ise Çin ekonomosinin ABD ekonomisinden daha büyük olduğunu açıkça görüyoruz. Çin’in geçmişte yaptığı büyük çıkışlar göz önünde bulundurulduğunda 2014 yılının sonunda tabloda kaçınılmaz büyük bir farklılık olacağını tahmin etmek zor değil.

Aşağıdaki tabloda resmedilen 2015 yılı tahminlerine göre, iki ülke arasındaki farkın %20’den daha fazla olması bekleniyor.

1990-2015 yıllarına ait GSYİH

Kişi Başı GSYİH

Çin’in ekonomosi ABD’den büyük olsa da, kişi başına düşen GSYİH değerleri üzerine yapılan bir araştırma ABD'de yaşayan vatandaşların daha zengin olduğunu gösteriyor. Çin’de 2012-2013 yıllarında kişi başı GSYİH 10.000-11.000 dolar olarak belirlenmiştir. Yani orta düzey ekonomilere sahip Romanya ($11,000 – 2013 tah.), Uruguay ($12,000 – 2013 tah.) ve Türkiye ($13,000- 2013 tah.) ülkelerle neredeyse aynı.

Buna karşılık, ABD’de GSYİH 2012-2013 yıllarında 45.000-46.000 dolardı. Dünya fiyat endeksinin yaşam maliyetlerinde bazı farklar olduğunu açıklaması, Çin vatandaşının Amerika’da yaşayanlardan daha fakir olmadığını göstermiyor. Her ne kadar tabloda boşluğun kapandığı gözlemlense de, Çin bu oranda büyüse bile, gelecek 20 yıl içinde ABD GSYİH değerlerini geçmesi beklenmiyor.

Büyüme oranı %7-8’lerden %5-6’ya kadar düşerse, Çin kişi başına GSYİH değerinde tacı ABD’den 2050 yılına kadar bile alamaz.

1990-2015 yıllarına  ait kişi başına düşen GSYİH

Not: Gölgelendirilmiş bölümdeki tahminler IMF ve UN tahminleridir. Kaynak: University of Groningen, World Economics, IMF

 

  • Bu çalışmada kullanılan SAGP verieri,  Penn World Tables’dan alınmıştır.
  • Çin’e ait 2012 yılı verileri Çin İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. ABD’ye ait veriler ise Amerikan Ekonomik Analiz Bürosu (BEA)’dan alınmıştır.
  • Gölgelendirilmiş alanda gösterilen 2013-2015 yıllarına ait veriler,  IMF’den alınan tahmini sabit GSYİH’dır.

Yukarıdaki verilerin tahmini olduğunu ve değiştirilip güncellenebileceğini unutmayınız.

Kaynak: worldeconomics.com

 

+ Yorum bulunmuyor

Yorum ekle